Lær av tiltakene

Når tiltakene er gjennomført, bør idrettslaget vurdere om gjennomføringen gikk bra, om det dukket opp noe uforutsett og hva som ble effekten av tiltaket.

Ble det en bedring i de forholdene som tiltaket skulle virke på?

Er tiltaket noe som bør avsluttes, eller er det noe klubben bør gjenta eller legge inn som en fast oppgave i idrettslagets arbeid?