Prioriter foreslåtte tiltak

Selv om idrettslaget mottar mange nye foreslåtte tiltak, kan det være lurt å prioritere hvilke man skal starte med. Opprett en liste over alle tiltak som er kommet inn, og la medlemmene stemme over hvilke tiltak som er viktigst. Dersom det eksempelvis er tre tiltak som får flest stemmer, kan dere velge å sette i gang med disse. Husk også på å vurdere idrettslagets kapasitet, så dere ikke begynner med for mange nye tiltak på en gang. 

Eksempel på hvordan idrettslaget kan prioritere tiltak:
image4p9gr.png