Gode prinsipper for utviklingsarbeid

  • Start alltid med utgangspunkt i idrettslagets egen situasjon og behov
  • Benytt idrettens felles verktøy for å forstå, analysere og sette i gang nyttige tiltak for å videreutvikle idrettslaget
  • Gjennomfør utviklingsprosesser så nært idrettslaget og den praktiske hverdagen som mulig
  • Be om hjelp av en veileder fra særforbund eller idrettskrets for å komme i gang med systematisk utviklingsarbeid, og bruk arbeidsmetodene for å jobbe med utvikling inn i idrettslagets egne rutiner
  • Legg de viktigste utviklingstiltakene inn i idrettslagets årshjul, slik at rutiner og oppgaver for å jobbe med utvikling ikke blir glemt (evaluering av idrettslagets plan, justering av strategisk plan, planlegging av neste sesong/år, kompetansetiltak m.m.)