Klubbhåndboka

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i idrettslaget.

På denne siden finner du en veileder som kan benyttes av idrettslag som vil utvikle en egen klubbhåndbok. Innholdet i veilederen dekker områder som de fleste idrettslag har nytte av å presisere, dokumentere og samle på et sted.

Deler av veilederen foreslår konkret tekst eller en rutine som idrettslaget kan benytte slik den er, og noen steder må idrettslaget gjøre egne avklaringer. For at håndboka skal bli et godt hjelpemiddel er det viktig å fjerne innhold som ikke er aktuelt for deres idrettslag. Idrettslaget bør sette inn egen logo og bilder fra idrettslagets aktiviteter. Da vil den bli mer attraktiv å lese og bruke!

Klubbhåndboka bør vedtas og oppdateres av styret slik at det kan gjøres endringer i den når det er behov.