Lag en konkret rutine på oppfølging

Når det settes i gang utviklingstiltak, må idrettslaget bli enig om en konkret rutine på hvordan tiltaket skal følges opp.

Tips:

1.La de som har ansvaret for tiltaket få orientere om status på tiltak som er satt i gang.

2.Anerkjenn det som har gått bra, og vær positivt nysgjerrig på det som ikke har fungert, og lær av dette.

3.Fang opp eventuelle nye behov som er kommet frem under arbeidet.

4.Juster fremdrift og avklar videre arbeid.

5.Husk å anerkjenne og feire når folk har gjennomført oppgaver som krever innsats og tid.

Et eksempel på hvordan idrettslaget kan måle status på igansatte tiltak: 

imagehnh5t.png