Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

cover.jpg

Koronavirus

Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas

Organisert trening for barn og ungdom gjenopptas

20. jan 2021

Organisert trening for alle under 20 år kan gjenopptas. Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes inntil videre.

Trygg utenfor trening: Hvordan ta vare på barna når samfunnet stenges ned?

Trygg utenfor trening: Hvordan ta vare på barna når samfunnet stenges ned?

6. jan 2021

I samarbeid med Redd Barna gir Idrettsforbundet råd til trenere, ledere og foreldre i idretten om hvordan vi skal ta vare på barna når samfunnet stenges ned, inkludert hva man skal gjøre hvis man vet eller mistenker at barn/unge har det vanskelig...

Regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere nye innstramminger for idretten

Regjeringen ber kommuner med høyt smittepress vurdere nye innstramminger for idretten

5. nov 2020

Regjeringen anbefaler at kommuner med høyt smittepress vurderer innskjerpede tiltak de neste 2-4 ukene som også kan berøre idretten negativt. Tiltakene inkluderer full nedstengning av treningssentre, svømmehaller og idrettshaller, forbud mot kampe...

Nye endringer i smittevernveilederen for idrett

Nye endringer i smittevernveilederen for idrett

2. nov 2020

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert igjen

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert igjen

12. okt 2020

Mandag 12. oktober er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. Se endringene her.

Plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten

Plan for gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten

12. okt 2020

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) takker for muligheten til å overlevere et forslag til en plan som skal sikre en gradvis og kontrollert gjenåpning av kontakttrening for voksne i breddeidretten.

Gratis digital besøksregistrering

Gratis digital besøksregistrering

17. sep 2020

NIF og Vipps tilbyr idrettslag en gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Løsningen er enkel å bruke og bidrar til effektiv smittesporing dersom det avdekkes covid-19-smitte i tilknytning til idretten.

Søk om kompensasjon for frivillighet og idrett

Søk om kompensasjon for frivillighet og idrett

27. aug 2020

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, og er lagt ut på www.lottstift.no.

Styrking og videreføring av arrangementsstøtten

Styrking og videreføring av arrangementsstøtten

2. jun 2020

Norges idrettsforbund er godt fornøyd med at kompensasjonsordningen for idrett og frivillighet utvides med 850 millioner kroner, og at perioden forlenges til 31. august. Dette er i tråd med innspill NIF tidligere har kommet med.

Ytterligere åpning av barne- og ungdomsidrett til og med 19 år

Ytterligere åpning av barne- og ungdomsidrett til og med 19 år

2. jun 2020

Regjeringen besluttet i dag å åpne for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år på grupper inntil 20 personer, fra 1. juni. Enkelte kontaktidretter vil kreve særskilte smittevernsregler før oppstart.  Svømmehaller åpner også 1. juni. Det er...

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert

Smittevernveilederen for idrett er oppdatert

4. jan 2021

Mandag 4. januar er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett.

Nye oppdateringer i smittevernveilederen for idrett

Nye oppdateringer i smittevernveilederen for idrett

9. nov 2020

Mandag 9. november er det kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett.

Nye innstramminger – konsekvenser for idretten

Nye innstramminger – konsekvenser for idretten

2. nov 2020

Regjeringen la mandag frem nye nasjonale tiltak for å bremse den økende koronasmitten i Norge. Tiltakene trer i kraft fra og med i dag, onsdag 28. oktober. De nye nasjonale innstrammingene berører ikke idretten direkte, men kommuner med høyt...

Idrettslag kan søke på koronakrisepakke 3

Idrettslag kan søke på koronakrisepakke 3

23. okt 2020

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for søknader fra idrettslag på koronakrisepakke 3. Krisepakken har tilbakevirkende kraft. Det vil si at organisasjonsledd som er søknadsberettiget, og som tidligere ikke har søkt, kan søke om kompensasjo...

Smittevernveileder

Smittevernveileder

27. sep 2020

Nye endringer i smittevernveilederen for idrett

Nye endringer i smittevernveilederen for idrett

25. sep 2020

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har revidert veilederen for smittevern i idrett, som gjelder for alle idrettslag, særforbund, foreninger og andre som arrangerer organisert idrett.

Ofte stilte spørsmål fra IL vedrørende korona

Ofte stilte spørsmål fra IL vedrørende korona

14. aug 2020

Norges idrettsforbund mottar mange spørsmål fra idrettslag og øvrige organisasjonsledd om koronasituasjonen. Vi har samlet opp ofte stilte spørsmål og oppgitt svarene. Svarene vi gir er relatert til de nasjonale smittevernreglene. Det er viktig å...

Viktig presisering: Barn kan utøve flere idretter innen 48 timer

Viktig presisering: Barn kan utøve flere idretter innen 48 timer

14. aug 2020

Helsedirektoratet har oppdatert sin idrettsveileder. Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt innen 48 timer og delta i flere grupper per uke.

Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni

Regjeringen vil åpne for mer barne- og ungdomsidrett fra 15. juni

20. mai 2020

Regjeringen ønsker å åpne opp for mer normal idrettsaktivitet for barn og ungdom i løpet av juni. -Dette er nok en gledens dag og en ny milepæl for den gradvise og kontrollerte gjenåpningen av barne- og ungdomsidretten i Norge. Jeg opplever at...

Informasjonsmateriell til idrettslag: STOPP koronasmitten!

Informasjonsmateriell til idrettslag: STOPP koronasmitten!

14. mai 2020

Idretten er med i den store dugnaden om å få stoppet koronasmitten i samfunnet. Derfor har Norges idrettsforbund, i samarbeid med Norsk Tipping, laget informasjonsmateriell som idrettslag og klubber nå kan bruke enten digitalt eller plakater...

Hvem kan svare på hva?

Spørsmål om avholdelse av årsmøter/ting?

Fra idrettskretser/særforbund, kontakt NIF på juss@idrettsforbundet.no

Fra enkeltpersoner/idrettslag/idrettsråd, kontakt idrettskretsene. For oversikt over idrettskretser, se her.

Spørsmål om personvern?

Fra idrettskretser/særforbund, kontakt NIF på personvern@idrettsforbundet.no

Spørsmål om konsekvenser for den idrettslige aktiviteten og konkurranser? 

Kontakt det aktuelle særforbund. For oversikt over særforbund, se her.

Spørsmål om arbeidsrettslige konsekvenser?

Generelle spørsmål fra idrettskretser/særforbund, kontakt NIFs HR-avdeling.

Del siden:
Facebook Twitter LinkedIn E-post