Idrettslag som eier egne idrettsanlegg får ingen støtte for skyhøye strømpriser. Foto: Norges idrettsforbund
Idrettslag som eier egne idrettsanlegg får ingen støtte for skyhøye strømpriser. Foto: Norges idrettsforbund

Strømpriser – behov for støttetiltak for idrettslag som eier idrettsanlegg

Norges idrettsforbund har i dag fremsendt et brev til KUD og Finansdepartementet hvor vi ber om at idrettslag som eier egne anlegg kommer inn under støtteordningen for høye strømpriser.

- De høye strømprisene har gitt mange idrettslag, som lever av frivillighet, store ubudsjetterte kostnader. Idrettslagene har svært få muligheter til å skaffe ekstra inntekter for å dekke disse kostnadene, sier idrettspresident Berit Kjøll.

Regjeringen lanserte 11. desember en støtteordning som skulle hjelpe husholdningene med å betale strømregningene for desember og kommende måneder, men ordningen omfattet ikke idretten og annen frivillig virksomhet.

Mange idrettslag rundt om i hele landet eier idretts- og nærmiljøanlegg. Typiske anlegg er:

  • Klubbhus
  • Lysløyper og snøproduksjonsanlegg
  • Kunstisanlegg
  • Flomlysanlegg på fotballbaner og andre utendørsanlegg
  • Fotballbaner med undervarme
  • Diverse innendørsanlegg

- Noen lag kan tære noe på oppsparte midler i en kortere periode, men for mange lag vil de økte kostnadene måtte hentes inn gjennom økte medlemskontingenter og treningsavgifter, noe som betyr at det vil bli dyrere å være med i idretten. Dette er en utvikling verken Norges idrettsforbund, idrettslagene eller myndighetene ønsker, sier Kjøll.

Les hele brevet her: 

Brev med forespørsel om støtte for høye strømpriser (1).pdf:

TIlsvarende brev er fremsendt Olje- og energidepartementet.