Smittevernveileder

Smittevernveileder

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak. Disse finner du på din kommunes nettside. Det er viktig at idrettslag setter seg inn i de lokale tiltakene. 

Hvert særforbund har laget egne koronavettregler som gjelder for sine respektive idretter. En oversikt finnes her.

Smittevernveilederen ble sist oppdatert 16. april, se under. 

16. april

  • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand
  • Presiseringen av 2 meters avstand mellom personer der det er mulig, er tatt bort, 1 meter gjelder.
  • Det er mulig å arrangere arrangementer for kommunens innbyggere, så lenge lokal smittesituasjon tilsier det. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, anbefales utsatt eller avlyst.
  • Oppdatering av antallsbegrensningene innendørs for publikum, følgende gjelder: 10 personer på innendørs arrangement, likevel 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. 50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene. 
  • Det er gjort noen omstruktureringer av tekst for å forbedre lesbarheten. 

Se hele endringsloggen her. 

Her finner du viktig informasjon og anbefalinger vedrørende koronasituasjonen for trenere, ledere og utøvere som er tilknyttet paraidretten.