Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Smittevernveileder

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

 

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak. Disse finner du på din kommunes nettside. Det er viktig at idrettslag setter seg inn i de lokale tiltakene. 

Hvert særforbund har laget egne koronavettregler som gjelder for sine respektive idretter. En oversikt finnes her.

 

Noen kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

De viktigste punktene i den nasjonale fellesidrettslige smittevernveilederen:

 • Fase 1 av breddeidretten for voksne er åpen.
 • For personer over 20 år i fase 1 gjelder unntaket om 1 meters avstand kun ved ordinære treninger, og ikke ved idrettsarrangementer. 
 • For voksne utøvere over 20 år som ikke er i fase 1, er anbefalingen å holde minst 1 meters avstand under utøvelse av aktiviteten.
 • Barn og unge til og med 19 år er unntatt anbefalingen om 1 meters avstand ved utøvelse av selve aktiviteten. Ved aktiviteter som innebærer faste deltakere er det heller ikke nødvendig at barn til og med barneskolealder holder avstand til hverandre utenom selve aktiviteten. 
 • Ved trening med høy intensitet, for eksempel ved kondisjonstrening i sal, bør avstand mellom personer økes til minst 2 meter.
 • På trening anbefales det at antall utøvere begrenses til 20 personer. I enkelte lagidretter, slik som fotball, håndball, ishockey mv. der det er vanskelig å gjennomføre enkelte treningsaktiviteter innenfor denne gruppestørrelsen, kan imidlertid gruppestørrelsen utvides noe.
 • Noen utøvere driver med flere idrettsaktiviteter parallelt og kan således delta i flere grupper per uke; for eksempel fotball en dag, svømming en annen dag og langrenn en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. 
 • Idrettslaget bør sørge for god oversikt over grupper slik at kontaktsporing er mulig dersom det blir aktuelt.
 • Idrettslag mm kan avholde arrangementer. Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening. Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.
 • Personer som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:
  • Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.
  • Personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
 • Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter.
 • Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Utendørs er det på offentlig sted som hovedregel tillatt å gjennomføre arrangementer med inntil 200 personer til stede. Dersom alle i publikum på et utendørs arrangement har et fastmontert sete å sitte i, er det tillatt med inntil 600 personer. Arrangøren skal ved så store arrangementer sørge for at de som er til stede holdes atskilt i grupper på inntil 200 personer, og at det hele tiden er minst 2 meters avstand mellom de ulike gruppene.
 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede.
 • For utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region, skal utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen av arrangementet, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette er en presisering av at man ikke bare sikter til tilskuere. 
 • Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.
 • Idrettsarrangementer der det er mulig å overholde 1 meter avstand mellom deltakerne gjennom hele arrangementet, kan gjennomføres for alle aldersgrupper forutsatt at øvrige krav for arrangementer i covid-19-forskriften ivaretas. Eksempler på aktiviteter kan være slalåm, skøyter og enkeltstart i langrenn/turrenn.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i Covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. 
 • Bruk av garderober er tillatt, men det skal holdes 1 meters avstand. 
 • Det er ikke behov for rengjøring av baller i ballidrett utover normal praksis. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr.
 • Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk, samt rengjøring av utstyret mellom hver bruker.
 • Syke personer og personer som er i karantene eller isolasjon må holde seg hjemme.
 • Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon og hvor covid-19 ikke er påvist, kan delta i aktiviteten så lenge de har vært symptomfrie i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt.
 • Alle må ha god hånd- og hostehygiene.
 • Ha forsterket renhold på utsatte områder.
 • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.
 • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart av aktivitet eller arrangement.
 • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet.

Her finner du viktig informasjon og anbefalinger vedrørende koronasituasjonen for trenere, ledere og utøvere som er tilknyttet paraidretten.