Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Smittevernveileder

inkludering612.jpg

 

Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak. Disse finner du på din kommunes nettside. Det er viktig at idrettslag setter seg inn i de lokale tiltakene. 

Hvert særforbund har laget egne koronavettregler som gjelder for sine respektive idretter. En oversikt finnes her.

Smittevernveilederen ble sist oppdatert 23. februar, se under. 

23. februar

  • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.
  • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.
  • På idrettsarrangementer innendørs for barn og unge under 20 år kan det være inntil 50 personer til stede, eller 100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.
  • Utendørs er grensen 200 på idrettsarrangementer, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.
  • Ved arrangementer må publikum sitte på faste tilviste plasser, tidligere har det vært anbefalt fastmonterte plasser.
  • Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Se hele endringsloggen her. 

Her følger oppdaterte og generelle retningslinjer fra Norges idrettsforbund for gjennomføring av treningskamper i toppidretten. Disse retningslinjene tilpasses de aktuelle idrettene og innarbeides i særforbundenes toppidrettsprotokoll. Retningslinjene gjelder for den delen av toppidretten som ikke får gjennomføre seriespill nå.

 

Retningslinjer for gjennomføring av treningskamper innen toppidretten

Her finner du viktig informasjon og anbefalinger vedrørende koronasituasjonen for trenere, ledere og utøvere som er tilknyttet paraidretten.