I løpet av ett arrangement kan det være flere grupper med inntil 100 personer innom.
I løpet av ett arrangement kan det være flere grupper med inntil 100 personer innom.

Flere grupper med inntil 100 personer kan være innom på utendørs arrangement

Helsedirektoratet har gjort en presisering knyttet til antall og gjennomføring av arrangementer utendørs. I løpet av ett arrangement kan det være flere grupper med inntil 100 personer innom.

Helsedirektoraret presiserer hva som gjelder for et utendørs offentlig arrangement:

  • 100 personer uten faste, tilviste plasser. Grupper med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet. Gruppene holdes adskilt slik at de ikke kommer i kontakt med hverandre. 

Se Helsedirektoratets nettsider for mer informasjon: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand#arrangementer-og-sammenkomster