Hvem kan svare på hva?

Spørsmål om avholdelse av årsmøter/ting?

Fra idrettskretser eller særforbund, kontakt NIF på juss@idrettsforbundet.no.

Fra enkeltpersoner, idrettslag eller idrettsråd, kontakt idrettskretsene. For oversikt over idrettskretser, se her.

Spørsmål om konsekvenser for den idrettslige aktiviteten og konkurranser? 

Kontakt det aktuelle særforbund. For oversikt over særforbund, se her.

Spørsmål om arbeidsrettslige konsekvenser?

Generelle spørsmål fra idrettskretser eller særforbund, kontakt NIFs HR-avdeling.