Totalt får norsk idrett utbetalt 637,2 millioner kroner i momskompensasjon. Foto: Eirik Førde
Totalt får norsk idrett utbetalt 637,2 millioner kroner i momskompensasjon. Foto: Eirik Førde

Full dekning og ny økning for momskompensasjon til idretten

Det blir nok et år med rekordutbetaling til idretten etter at Norges idrettsforbund har mottatt tildelingen av momskompensasjon for varer og tjenester for regnskapsåret 2020. 5 289 idrettslag får utbetalt 480 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon for regnskapsåret 2020.

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 637,2 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2020, en økning på 15 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til idrettslagene utgjør ca. 3,4 millioner kroner mer enn de fikk i fjor, og i år har vare- og tjenestemomsen til norsk idrett blitt dekket fullt ut.  

Se PDF-dokument som viser utbetalingsliste til idrettsorganisasjonen, sortert i alfabetisk rekkefølge.

Se PDF-dokument som viser fylkesvis oversikt.

 – Norges idrettsforbund er fornøyd med at utbetalingen av vare- og tjenestemomskompensasjon til idretten nå for første gang dekkes fullt ut. Regjeringen leverer her på sine lovnader og sørger for at idrettslagene som har søkt, ikke får en avkorting i utbetalingen. Det er også gledelig å se at søknadssummen fra idretten har økt marginalt med 15 millioner kroner fra i fjor, dette til tross for at idretten ble pålagt betydelige aktivitetsrestriksjoner som følge av koronasituasjonen i 2020, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:  

 – Dette viser at norsk idrett har en unik evne til å tilpasse aktiviteten til en høyst uforutsigbar pandemi. Gode smittevernsrutiner- og systemer og en solid innsats fra de frivillige og fra våre medlemmer har gjort at vi har klart å holde hjulene relativt godt i gang gjennom pandemien.  

I fjor fikk 5 idrettslag avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet 13. Totalt søkte 5289 idrettslag momskompensasjon.

– Heldigvis er det fortsatt få idrettslag som har fått avslag på sine søknader, og som først og fremst skyldes idrettslag som ikke har registrert seg i frivillighetsregisteret til tross for flere påminnelser. Det er likevel bekymringsfullt at antall idrettslag som i år mottar momskompensasjon for varer- og tjenester fortsatt er vesentlig lavere enn det var i toppåret 2018, selv om antallet er marginalt høyere enn i fjor. Det er et potensial for at flere idrettslag søker på denne ordningen, sier Kjøll.  

– Samtidig vet vi at pandemien også har gitt ulike utslag og konsekvenser for idrettsorganisasjonen. Idrettslag som har opplevd størst frafall, både av medlemmer og frivillige, har sannsynligvis også hatt størst utfordringer for å opprettholde et godt aktivitetstilbud og gjennomføre egne arrangementer gjennom pandemien. Denne utviklingen må vi følge med på med argus øyne. Idrettslag som nå sliter mest, må få hjelp. De nye kompensasjonsordningene for idretten i 2022 må derfor også treffe idrettslag som ikke har nytt godt av noen kompensasjonsordninger så langt. Mange av disse har hatt store uunngåelige kostnader gjennom pandemien og har således betydelige likviditetsutfordringer, avslutter Kjøll.  

Andre organisasjonsledd 
For særforbundene er tildelingen i år på 81,3 millioner kroner, på toppen av de 28,7 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 22,4 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,8 millioner kroner. 

Penger til jul? 
NIF vil utbetale så snart midlene fra momskompensasjonen er mottatt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og senest 22.12.2021. 

Momskompensasjon 2021 (regnskapsåret 2020) 

Norges Idrettsforbund 

22 425 503 

Aksjeselskaper 

6 549 618 

Idrettskretser 

10 772 317 

Særforbund 

81 306 298 

Bedriftsidrettslag 

3 988 969 

Bedriftsidrettskretser 

3 978 264 

Særkretser 

24 088 401 

Regioner 

628 538 

Idrettsråd 

3 494 912 

Idrettslag 

480 026 214 

Sum 

637 259 034