Idrettspresident Berit Kjøll mener vi må lære oss å leve med covid-19-viruset, og at idretten må holdes  i gang med forsterkede smitteverntiltak. Foto: Sofie Torlei Olsen
Idrettspresident Berit Kjøll mener vi må lære oss å leve med covid-19-viruset, og at idretten må holdes i gang med forsterkede smitteverntiltak. Foto: Sofie Torlei Olsen

Åpent brev fra idrettspresident Berit Kjøll til statsminister Jonas Gahr Støre

Kjære statsminister Jonas. Vi i norsk idrett ønsker å være en sterkere del av løsningen på pandemien. Vi tar ansvaret for å drive idretten og aktiviteten vår på forsvarlig vis, slik vi har gjort gjennom hele pandemien. Bare gi oss lov.

Det er lett å se på idrett «bare» som idrett, men den organiserte idretten tilbyr mye mer. Den er en stor og viktig samfunnsaktør med en betydelig evne til å påvirke sine deltakere og medlemmer. Idretten treffer ca. to millioner medlemskap og hundretusener av aktive og frivillige. Vi vil være et positivt verktøy i bekjempelsen av pandemien, men det kan vi bare være dersom vi får lov til å holde på. Gi oss ansvaret. Vi er klare! 

Da koronaen traff oss i mars 2020, gikk det bare ett døgn før idrettens 55 særforbund hadde laget og sendt ut egne smittevernsprotokoller for sine idretter. Det gjorde meg oppriktig stolt. Våre lokale, ansvarsbevisste idrettsledere fulgte opp smittevern, håndterte kohorter, desinfisering og avstandshåndtering. Søkelyset på forebygging ble forsterket, tydeliggjort og konkretisert for alle som fikk lov til å møtes i idretten.  

Ved å få lov til å drive idretten vår kan vi brukes mer effektivt som smitteverntiltak, enn om voksne som bryr seg, ikke får lov til å bidra. Ansvarlighet utøves gjennom tilknytning, lidenskap og egeninteresse for idrett. Vi vet begge at idretten er et av de viktigste virkemidlene for å begrense de mest alvorlige utslagene av pandemien, nemlig bortfallet av møteplasser, økt sosial isolasjon og redusert fysisk aktivitet. 

I idretten har vi stor respekt for de vanskelige vurderingene dere i regjering må gjøre fra dag til dag i en krevende situasjon. Samtidig er det avgjørende at tiltakene oppleves som fornuftige. Hvis ikke, mister de sin kraft og myndighetene mister troverdighet.  

Etter snart to år med pandemi, trenger vi forsterket dialog, forholdsmessighet og forutsigbarhet.  

På vegne av norsk idrett oppfordrer og ber jeg derfor om følgende strakstiltak:  

  • Ungdom gis samme idrettstilbud som barn. 
  • Gjenåpning av voksenidretten som har blitt hardest rammet under pandemien. 
  • Restriksjoner på toppidretten fjernes.  

Hvis dere gir oss tillit og møter oss på samfunnets ønske om å få idretten i full gang igjen, vil dere se hvordan vi effektivt tar ansvaret for å bruke organisasjonen og menneskene til å kontrollere, sikre og påvirke for å begrense smitten i vår egen aktivitet.  

Vi må lære oss å leve med korona og greie å holde idretten i gang under forsterkede smitteverntiltak.  

Jeg tror, Jonas, at en åpen idrett med strenge smitteverntiltak, ikke forsterker problemene, men gjør samfunnet en stor tjeneste. Norsk idrett vil gjøre alt i vår makt for at alle vi legger til rette for, er gode smittevernsambassadører, har en trygg fritid og at idretten fortsatt skal tilby gode møteplasser og trygge sosiale arenaer. 

Men det fordrer at vi får lov til å tilby idrett til barn, ungdom, voksne og til toppidrettsutøverne våre, selv under en pandemi. 

Jeg ber om at vi blir hørt når tiltakene nå skal opp til ny vurdering.  

Med beste hilsen Berit

Idrettspresident  

Brevet er i sin helhet publisert i Aftenpostens nettutgave her.