Øvrig regelverk

Forskrifter, reglementer og bestemmelser til NIFs lov:

Sanksjonsregelverk for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Sanksjonsregelverket i PDF her.

Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Forskrift om navn på idrettslag 

Bestemmelser om barneidrett

Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister

Utfyllende regler for registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF 

Saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd

Antidoping:

Både Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Antidoping Norge har sluttet seg til World Anti-Doping Code (WADC). NIF har sluttet seg til WADC som en nasjonal olympisk komité (NOC) og Antidoping Norge har sluttet seg til WADC som en nasjonal antidopingorganisasjon (NADO).

Se nærmere om regelverket her.

Se nærmere om utelukkelse i dopingsaker her.

Se nærmere om dopingvarsel her.