Øvrig regelverk

Både Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Antidoping Norge har sluttet seg til World Anti-Doping Code (WADC). NIF har sluttet seg til WADC som en nasjonal olympisk komité (NOC) og Antidoping Norge har sluttet seg til WADC som en nasjonal antidopingorganisasjon (NADO).

Se regelverket her, og en engelsk versjon av regelverket her.