Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs domsorganer

Muntlig forhandling 25.11.2019

Den 25.11.2019 klokken 09:15 avholdes muntlig forhandling i NIFs domsutvalg på Meet Ullevaal, Sognsveien 77 C, Ullevaal Stadion.

Norges Kampsportforbund har påtalt fire personer for brudd på NIFs lov § 11-4 litra a), d) og i), og under den muntlige forhandlingen vil følgende fire saker behandles: 10/18, 13/18, 14/18 og 15/18 Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre domsinstansen selv, eller domsinstansen etter begjæring fra en av partene, finner at forhandlingene skal gå for lukkede dører. Personer som ønsker å overvære forhandlingene kan henvende seg til resepsjonen på Meet Ullevaal.

 

NIFs domsutvalg:

Leder: Ivar Sølberg
Nestleder: Marit Forsnes
Medlem: Kåre T. Claussen
Medlem: Morten Kjær Enger
Medlem: Ingeborg Kristin Sunde
Medlem: Nini Ring
Medlem: Trude Gran Melbye
Medlem: Joacim Holter
Medlem: Tomasz Edsberg

NIFs appellutvalg:

Leder: Carl Petter Martinsen
Nestleder:Torstein Frantzen
Medlem:Per Flatabø
Medlem: Jeppe Normann
Medlem: Ida Skirstad Pollen

Oppgaver og myndighet:

Utvalgenes oppgaver og myndighet følger av NIFs lov §4-6 Utvalg og komiteer:
[...] Doms- og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 

Saksgang ved påtaler:

Saksgangen i straffesaker følger av NIFs lov § 11-8. Saksgangen i dopingsaker følger av NIFs lov § 12-13.

Det er kun organisasjonsledd, og stiftelsen Antidoping Norge som kan inngi påtale med krav om at sak blir reist. Påtalen skal inngis skriftlig til NIFs domsutvalg v/dets sekreteriat.

Dersom et organisasjonsledd vil påtale en sak, ber vi om at det sendes en e-post til domsutvalget@idrettsforbundet.no der det opplyses om dette.

Domsutvalget vil deretter oversende informasjon om hvordan påtalebegjæringen kan lastes opp til et sikkert område. Vi ber om at ingen personopplysninger sendes per e-post, og at det i henvendelsen til Domsutvalget kun opplyses navnet på organisasjonsleddet som ønsker å påtale et forhold, samt kontaktinformasjon til vedkommende som har fullmakt til å inngi påtale på vegne av organisasjonsleddet.

Når det inngis påtale bes det samtidig om at det lastes opp et styrevedtak fra organisasjonsleddet som har besluttet å påtale et forhold, med mindre dette er inkludert i dokumentene som inngår som vedlegg i påtalen. Påtalen bes oversendt i PDF, samt i et Word-lesbart format, dersom PDF-dokumentet ikke støtter optisk tegngjenkjenning, også kalt OCR (Optical Character Recognition).

Sekretariat for NIFs domsutvalg: 

domsutvalget@idrettsforbundet.no

Sekretariat for NIFs appellutvalg:  appellutvalget@idrettsforbundet.no

 

Anke:

En avgjørelse kan ankes til NIFs appellutvalg.

Reglene for dette følger av NIFs lov § 11-12 (i straffesaker) og § 12-15 (i dopingsaker).