Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs domsorganer

NIFs domsutvalg:

Leder: Ivar Sølberg
Nestleder: Marit Forsnes
Medlem: Laila Andresen
Medlem: Thomas Bornø
Medlem: Kåre T. Claussen
Medlem: Elise Christiansen
Vara: Morten Kjær Enger

NIFs appellutvalg:

Leder: Carl Petter Martinsen
Nestleder: Kathinka Mohn
Medlem: Per Flatabø
Medlem: Torstein Frantzen
Medlem: Tina Mjelde
Medlem: Jeppe Normann

Oppgaver og myndighet:

Utvalgenes oppgaver og myndighet følger av NIFs lov §4-6 Utvalg og komiteer:
[...] Doms- og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 


Saksgang ved påtaler:
Saksgangen i straffesaker følger av NIFs lov § 11-8. Det er kun organisasjonsledd som kan inngi påtale med krav om at sak blir reist. Påtalen skal inngis skriftlig til NIFs domsutvalg v/dets sekreteriat. 
Saksgangen i dopingsaker følger av NIFs lov § 12-13.

Sekretariat for NIFs domsutvalg: 
domsutvalget@idrettsforbundet.no

Sekretariat for NIFs appellutvalg:  appellutvalget@idrettsforbundet.no

Avgjørelser:
Avgjørelsene fra domsorganene er tilgjengelige her.

Anke:

En avgjørelse kan ankes til NIFs appellutvalg.
Anken sendes til sekretariat for domsutvalget: domsutvalget@idrettsforbundet.no

Reglene for dette følger av NIFs lov § 11-12 (i straffesaker) og § 12-15 (i dopingsaker).