Særforbundssiden

NIF arbeider med å utarbeide dokumenter, standardmaler mm til nytte for særforbund.

Spørsmål vedrørende relevante dokumentene eller ønsker om nye standarddokumenter kan rettes til NIFs juridiske avdeling.

Gjennomføring av særforbundsting:
NIF har laget en side med informasjon og dokumenter til bruk for avholdelse av særforbundsting, se her.