Særforbundssiden

Her finnes nyttige dokumenter og maler for særforbund.

NIF arbeider med å utarbeide dokumenter, standardmaler mm til nytte for særforbundene. For å få tilgang til dokumentene må en være pålogget idrettskontor. Særforbund som ikke bruker idrettskontor kan kontakte juridisk avdeling for å få annen tilgang.

Se tilgjengelige dokumenter her.

Spørsmål vedrørende dokumentene, ønsker om nye standarddokumenter, eller innspill til innholdet kan rettes til NIFs juridiske avdeling.

Gjennomføring av særforbundsting:
NIF har laget en side med informasjon og dokumenter til bruk for avholdelse av særforbundsting, se her.