NIFs lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

Lovutvalgets medlemmer:
Leder: Kaare M. Risung
Nestleder: Kjersti Elvestad
Medlem: Tore Thallaug
Medlem: Alexander Horn
Medlem: Tuva Wolff Eikrem
Varamedlem: Stein Nilsen
Varamedlem: Linn Haug Holm

Henvendelser som vedrører NIFs lovutvalg, kan rettes til lovutvalgets sekretariat (NIFs juridiske avdeling): juss@idrettsforbundet.no

Lovutvalgets protokoller for tingperioden 2023-2025:
Lovutvalgets protokoller 2023-2025 *

Lovutvalgets protokoller for tingperioden 2021-2023:
Lovutvalgets protokoller 2021-2023

Lovutvalgets protokoller for tingperioden 2019-2021:
Lovutvalgets protokoller 2019-2021

Lovutvalgets protokoller for tingperiodene 2008-2019:
Lovutvalgets protokoller 2008-2019


* (Protokollen fra møte nr. 1 2023-2025 er merket som utkast, men er endelig.)