NIFs lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

Lovutvalgets medlemmer:
Leder: Bodil Kristine Høstmælingen, Tyrving Friidrett
Nestleder: Kaare M. Risung, Øvre Hosle IL
Medlem: Tore Thallaug, Gausdal IL
Medlem: Kjersti Elvestad, Christiania Roklub
Medlem: Ida Helene Braastad Balke, Skreia IL
Varamedlem: Ingeborg Kristine Lind, Gular IL
Varamedlem: Alexander Horn, Sportsklubben Brann

Henvendelser bes rettes til lovutvalget@idrettsforbundet.no.

Lovutvalgets protokoller for tingperioden 2021-2023:
Lovutvalgets protokoller 2021-2023

Lovutvalgets protokoller for tingperioden 2019-2021:
Lovutvalgets protokoller 2019-2021

Lovutvalgets protokoller for tingperiodene 2008-2019:
Lovutvalgets protokoller 2008-2019

Henvendelser til lovutvalget kan rettes til lovutvalget@idrettsforbundet.no.