Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

Lovutvalgets medlemmer:

NIFs lovutvalg:
Leder: Steinar Birkeland
Nestleder: Bodil Høstmælingen
Medlem: Tor Arvid Bruskeland
Medlem: Kirsti Jaråker
Medlem: Johan Fr. Remmen
Vara: Kaare M. Risung


Lovutvalgets protokoller fra 2008 til 2019 samlet i ett dokument:

Lovutvalgets protokoller