NIFs lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

Lovutvalgets medlemmer:
Leder: Bodil Kristine Høstmælingen
Nestleder: Kaare M. Risung
Medlem: Tore Thallaug
Medlem: Kjersti Elvestad
Medlem: Ida Helene Braastad Balke
Varamedlem: Ingeborg Kristine Lind
Varamedlem: Alexander Horn

Henvendelser til lovutvalget kan rettes til lovutvalgets sekretariat (NIFs juridiske avdeling): lovutvalget@idrettsforbundet.no.

 

Lovutvalgets protokoller for tingperioden 2021-2023:
Lovutvalgets protokoller 2021-2023

Lovutvalgets protokoller for tingperioden 2019-2021:
Lovutvalgets protokoller 2019-2021

Lovutvalgets protokoller for tingperiodene 2008-2019:
Lovutvalgets protokoller 2008-2019