Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

NIFs lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag. 

Lovutvalgets medlemmer:

Leder: Bodil Kristine Høstmælingen
Nestleder: Kaare M. Risung
Medlem:Tore Thallaug
Medlem:Kjersti Elvestad
Medlem:Ida Helene Braastad Balke
Varamedlem:Ingeborg Kristine Lind
Varamedlem: Alexander Horn
 
Lovutvalgets protokoller fra 2008 til 2019:

 

Henvendelser til lovutvalget kan rettes til:
lovutvalget@idrettsforbundet.no