Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Covid-19: Ingen endring for Osloidretten

korona.jpg

Byrådet har innført nye tiltak mot smitte og spredning av koronaviruset i Oslo. Dette endrer ikke regelverket eller begrensningene for idrettslig aktivitet, men det påvirker mulig publikumsantall innendørs: Den maksimale grensen er nå 20 personer dersom det ikke er faste sitteplasser under hele arrangementet.

 

- Vi er svært glade for at idrettens aktiviteter i Oslo kan fortsette innenfor tidligere vedtatte smittevernregler, og retter en stor takk til alle særidretter og idrettslag som lever opp til myndighetenes bestemmelser og gir oss kommunens tillit til å videreføre aktivitetsnivået, sier generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Magne Brekke. – Nå er det enda viktigere enn før å være grundige i smittevernsarbeidet og unngå mest mulig nærkontakt.

- Vi er opptatt av at byrådets intensjoner etterleves så langt det er praktisk mulig, så vi ber om at antall personer til stede ved idrettslig aktivitet begrenses i størst mulig grad, spesielt i anlegg hvor flere arrangementer og treninger foregår parallelt. I samarbeid med Oslo kommune har vi utformet følgende anbefalinger til all idrettslig aktivitet i Oslo:

 • Det anbefales at det ikke er publikum til stede på hverken treninger eller arrangement.
 • Det oppfordres til bruk av munnbind innendørs på idrettsanlegg der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Det oppfordres til å minimere bruken av garderober, og grupper skal ikke benytte samme garderobe.

Egne regler for Osloidretten: Ingen av de nasjonale lettelsene som regjeringen har åpnet for gjelder i Oslo. Dagens smittevernregler, og regelverk for bruk av kommunale anlegg, gjelder på ubestemt tid.

Oslo kommune - i samråd med Oslo Idrettskrets og smittevernoverlegen i Oslo - har utarbeidet egne regler for bruk av kommunale idrettsanlegg i Oslo.

Utgangspunktet for Oslo kommune og Oslo Idrettskrets er at:

 • så mange barn og unge som mulig skal få gjennomført så normal aktivitet som mulig.
 • vi vil unngå unødvendige lokale konflikter mellom idretter og mellom klubber

Oslo kommune og Oslo Idrettskrets er enig om at aktivitet skal prioriteres foran publikum. Derfor gjelder følgende prioriteringer ved bruk av kommunale anlegg:

 1. Utøvere og personer direkte tilknyttet aktiviteten
 2. Ansvarlige for transport av tilreisende utøvere (f.eks. bortelag)
 3. Hvis det er forsvarlig, kan det i begrenset grad åpnes for tilskuere

Vi minner om at intensjonen med smittevernreglene blant annet er at:

 • Hver enkelt person har kontakt med så få mennesker som mulig.
 • Reising på tvers av byer/bydeler/miljøer begrenses i så stor grad som mulig, for så mange som mulig.

Lokale forhold avgjør hvor mange personer det faktisk og praktisk er fornuftig å ha i et idrettsanlegg/en idrettspark. Desto større idrettspark, desto mer restriktiv bør man være. Vi oppfordrer til samarbeid om gode løsninger slik at mengden deltakere og tilskuere på «arrangement A» ikke fører til begrensninger i gjennomføringen av «trening B».

Vi minner om det er et krav om registrering av oppmøte på alle treninger og arrangement slik at eventuell smittesporing skal kunne gjennomføres på en effektiv måte.

For ordens skyld: Oslo kommune har myndighet til å innføre strengere restriksjoner enn de nasjonale bestemmelsene og særidrettenes veileder hvis situasjonen tilsier dette. Enkeltanlegg kan bli stengt på kort varsel ved brudd på smittevernregler eller andre forhold.

-----------

Tidligere endringer/oppdateringer i regelverket

27.08.2020: Det presiseres at treningskamper med tilskuere skal behandles som arrangement.

31.08.2020: Under punkt "3.1 Trening" er følgende endret:

 • Fra: "Gruppene skal holdes adskilt med skillevegg i anlegg inne."
 • Til: "Gruppene skal holdes fysisk adskilt i anlegg inne."

01.10.20: Tillegg pkt 3.2 Arrangement:

 • Den maksimale grensen for antall personer under et utendørs arrangement på offentlig sted er 200 personer. Innendørs er den maksimale grensen 50 personer dersom det ikke er faste sitteplasser under hele arrangementet. Det er tillatt med 200 personer på et innendørs arrangement dersom det er faste sitteplasser. Kravet er at dette er forhåndsbestilt eller at deltakerne vises til sine faste plasser. Den enkelte person må anvises til en sitteplass som skal benyttes under hele arrangementet, og det skal ikke være mulig å bytte plass underveis.