Pilotprosjekter

Pilotprosjektene spiller en viktig rolle i å bygge ny kunnskap og finne beste praksis for mangfoldsarbeid i norsk idrett. Organisasjonsledd skal hver for seg, og på tvers, gjennomføre prosjekter som gir oss erfaring med hva som har effekt, og hva som kjennetegner et vellykket mangfoldsprosjekt i idretten. 

Støtteordningen skal sikre økonomisk støtte til lokale, regionale og nasjonale prosjekter. Felles for alle prosjekter er at de skal øke mangfoldet og styrke inkluderingsarbeidet i norsk idrett. 

Krafttaket for mangfold er en satsning som skal ta utgangspunkt i et bredt mangfolds perspektiv. Følgende prioriterte områder er valgt:

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Her finner du informasjon om andre store, nasjonale støtteordninger som omhandler inkluderingsarbeid.

Se oversikt over pilotprosjeter for å se oppstartede pilotprosjekter

Søknadsportalen åpner 1. november.

Oversikt over arrangementer:

Infomøte 1: 16. november, kl. 10.00
Informasjon, tips og triks til søknadsskriving
Arrangement er gjennomført.

Infomøte 2: 17. november, kl. 18.00 
Informasjon, tips og triks til søknadsskriving
Arrangement er gjennomført.

Søk om midler her

Meld deg på workshop om søknadsskriving her: 

  • Informasjonsmøte 10. mai kl. 10.00 – Trykk her
  • Informasjonsmøte 15. mai kl. 18.00 - Trykk her
  • Informasjonsmøte 22. mai kl. 20.00 - Trykk herSøknadsportalen er nå åpen 

Søk her

Denne utlysningsrunden ønsker vi primært søknader innen området "Rasisme, diskriminering og hets". 

Har dere spørsmål om ordningen eller ønsker å ta en prat om et aktuelt prosjekt - ta kontakt her

Lars Neerbye Eriksen
Lars Neerbye Eriksen
Ansvar for pilotprosjekter

Ta kontakt med meg hvis du lurer du på noe om pilotprosjekter!