Pilotprosjektenes rolle

Pilotprosjektene spiller en viktig rolle i å bygge ny kunnskap og finne beste praksis for mangfoldsarbeid i norsk idrett. Organisasjonsledd skal hver for seg, og på tvers, gjennomføre prosjekter som gir oss erfaring med hva som har effekt, og hva som kjennetegner et vellykket mangfoldsprosjekt i idretten. 

Støtteordningen skal sikre økonomisk støtte til lokale, regionale og nasjonale prosjekter. Felles for alle prosjekter er at de skal øke mangfoldet og styrke inkluderingsarbeidet i norsk idrett. 

Krafttaket for mangfold er en satsning som skal ta utgangspunkt i et bredt mangfolds perspektiv. Følgende prioriterte områder er valgt:

  • Arbeid mot sosiale og kulturelle barrierer for deltakelse
  • Arbeid for deltakelse blant personer med funksjonsnedsettelse
  • Arbeid for kjønnsbalanse og likestilling
  • Arbeid mot rasisme, diskriminering og hets

Her finner du informasjon om andre store, nasjonale støtteordninger som omhandler inkluderingsarbeid.

Se oversikt over pilotprosjeter for å se oppstartede pilotprosjekter

Søknadsportalen åpner 1. november.

Oversikt over arrangementer:

Infomøte 1: 16. november, kl. 10.00
Informasjon, tips og triks til søknadsskriving
Arrangement er gjennomført.

Infomøte 2: 17. november, kl. 18.00 
Informasjon, tips og triks til søknadsskriving
Arrangement er gjennomført.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer. 

Lars Neerbye Eriksen
Lars Neerbye Eriksen
Ansvar for pilotprosjekter

Ta kontakt med meg hvis du lurer du på noe om pilotprosjekter!