Skjermbilde 2024-07-02 140728.png

Omvendt Mentorprogram

Hvordan kan vi bygge mangfoldige og inkluderende idrettsorganisasjoner hvor alle potensiale til å lykkes? Krafttak for Mangfold og Inkludering inviterer i samarbeid med Catalyst til en ny runde med omvendt mentorprogram. Ledere i norsk idrett inviteres til å delta i et omvendt mentorprogram. Deltakerne får et ungt talent med minoritetsbakgrunn som mentor og blir selv mentorert

Ledere i norsk idrett inviteres til å delta i et omvendt mentorprogram. Deltakerne får et ungt talent med minoritetsbakgrunn som mentor og blir selv mentorert

Hvorfor bør du delta?
For å lykkes med en organisasjonsutvikling for mangfold er det avgjørende at det enkelte særforbund viser at arbeidet for mangfold og inkludering er viktig, og at vi alle gjennom aktiv handling tar ansvar for å bygge en raus kultur som hindrer frafall og adferd som ekskluderer.

Praktisk gjennomføring:
Programmet består av fire fysiske samlinger á 3 timer på Ullevål Stadion. Mentor og mentee møtes til tre individuelle møter mellom fellessamlingene. Det er gratis å delta. Eventuell reise og opphold dekkes selv.

Tidspunkt og Tema

  • 16. september   Mentee opplæring: Introduksjon til programmet, arbeidsmåte og læringsplattform

  • Dato kommer Mål for mentorskapet. Introduksjon til styrkebasert tenking.

  • Individuelt oktober - Utforske styrker

  • 18. november Å endre perspektiver- Hvordan jobber vi med ubevisste fordommer?

  • Individuelt desember Idémyldring og dialog rundt barrierer for inkludering

  • Individuelt januar  Skyggedag / rollebytte

  • 10.februar  Sette mål for mangfoldig lederskap. Avslutning og middag

Se hele invitasjonen her. 

Har du spørsmål knytte til Omvendt mentorprogrammet:
Biayna Sardarian
99021614
biayna.sardarian@idrettsforbundet.no