Gjennom Krafttak for mangfold og inkludering skal vi styrke særforbundenes arbeid med mangfold. Vi har ansatt egne rådgivere som blant tilbyr særforbund følgende: 

Mangfoldskartlegging  

Vi bistår ditt særforbund med å skape et rammeverk for organisasjonsutvikling for mangfold og inkludering. Det innebærer å gjennomføre en mangfoldsanalyse av særforbundets styrker og svakheter, samt en plan med handlingspunkter og tiltak som kan implementeres i eksisterende planverk.   
 

Rådgivning og foredrag 

Vi tilbyr rådgivning om blant annet prosjektutvikling og konkretisering av prosjektplaner. Våre rådgivere er også tilgjengelige som sparringspartnere for personer som jobber med temaer innen de fire prioriterte områdene. 

Vi har i tillegg egne ressurser som tilbyr foredrag på deres arrangementer. 

Midler gjennom pilotprosjekter

Alle tildelingene er gjennomført. 

Våre rådgivere bistår i søknadsskrivinging til andre søknadsordninger på prosjekter innen krafttakets prioriterte områder. 

 

Mentorprogram

Høsten 2023 gikk startskuddet for det omvendte mentorprogrammet, som bryter med tradisjonelle mentorroller. Idrettsledere lærer nå av unge ledertalenter med flerkulturell bakgrunn, med mål om å bygge en mangfoldig idrettsorganisasjon der alle har potensiale for suksess. Mentorprogrammet fortsetter til mars 2024.


Vil du igangsette eller videreutvikle arbeid med mangfold og inkludering i ditt særforbund?

Ta kontakt med kari.vanebo@idrettsforbundet.no for en prat om hvordan vi kan samarbeide.  

Rebekka Fremstad
Rebekka Fremstad
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Sosiale barrierer og diskriminering

Daniel Hatland
Daniel Hatland
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Rasisme, diskriminering og hets

Ingunn Gjeitnes
Ingunn Gjeitnes
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Kulturelle barrierer og diskriminering

Sven Sødal
Sven Sødal
Mangfoldsrådgiver

Line Mikkelsen
Line Mikkelsen
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Kjønnsbalanse, likestilling og diskriminering