Hvordan skal vi styrke særforbundene?

Gjennom Krafttak for mangfold og inkludering skal vi styrke særforbundenes arbeid med mangfold på et strategisk nivå. Derfor vil særforbundene fra starten av 2023 få tilgang til kompetansepersoner som særskilt skal bistå med å utarbeide: 

  • Strategier
  • Planer
  • Verktøy
  • Informasjonsmateriell

På denne siden vil vi dele konkrete verktøy og tips for deg som jobber i særforbund.