Hvordan skal vi styrke særforbundene?

Gjennom Krafttak for mangfold og inkludering skal vi styrke særforbundenes arbeid med mangfold. Vi har ansatt egne rådgivere som blant tilbyr særforbund følgende: 

Mangfoldskartlegging  

Vi bistår ditt særforbund med å skape et rammeverk for organisasjonsutvikling for mangfold og inkludering. Det innebærer å gjennomføre en mangfoldsanalyse av særforbundets styrker og svakheter, samt en plan med handlingspunkter og tiltak som kan implementeres i eksisterende planverk.   

Mentorprogram

Høsten 2023 igangsetter vi første kull med vårt mentorprogram for generalsekretærer/presidenter i særforbund. Dette er et omvendt mentorprogram, som består av seks samlinger a 2,5 timer. 

Generalsekretæren/presidenten blir koblet sammen med et ungt ledertalent med minoritetsbakgrunn, hvor målet er å gi mer tyngde i organisasjonens mangfoldsarbeid.
 
 

Rådgivning og foredrag 

Vi tilbyr rådgivning om blant annet prosjektutvikling og konkretisering av prosjektplaner. Våre rådgivere er også tilgjengelige som sparringspartnere for personer som jobber med temaer innen de fire prioriterte områdene. 

Vi har i tillegg egne ressurser som tilbyr foredrag på deres arrangementer. 

Midler gjennom pilotprosjekter

1. desember lyses de siste pilotprosjektmidlene ut. Prosjektet må dekke minst ett av våre prioriterte områder.

Våre rådgivere bistår dere i søknadsskrivingingen, enten det gjelder pilotprosjektordningen til Krafttak for mangfold og inkludering, eller andre mangfold- og inkluderingsordninger.
 

Vil du igangsette eller videreutvikle arbeid med mangfold og inkludering i ditt særforbund?

Ta kontakt med kari.vanebo@idrettsforbundet.no for en prat om hvordan vi kan samarbeide.  

Daniel Hatland
Daniel Hatland
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Rasisme, diskriminering og hets

Ingunn Gjeitnes
Ingunn Gjeitnes
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Kulturelle barrierer og diskriminering

Sven Sødal
Sven Sødal
Mangfoldsrådgiver

Rebekka Fremstad
Rebekka Fremstad
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Sosiale barrierer og diskriminering

Line Mikkelsen
Line Mikkelsen
Mangfoldsrådgiver

Ansvarsområde: Kjønnsbalanse, likestilling og diskriminering