Kunnskap som fundament

Kunnskap innebærer en bevisst forståelse av noe, og muligheten til å bruke denne bevisstheten. I dette prosjektet ønsker vi å oppnå økt bevissthet og forståelse for hvordan vi kan skape endring på organisatorisk nivå. 

De prioriterte temaene i dette prosjektet er:

  • Kjønnsbalanse og likestilling 
  • Funksjonsnedsettelse
  • Kulturelle- og sosiale barrierer
  • Hets, rasisme og diskriminering 

Kunnskapen som allerede finnes om disse temaene i idretten er i dag fragmentert. Nå samler vi kunnskapen på ett sted. Her vil det jevnlig komme påfyll av saker, nye perspektiver og konkrete verktøy.  

Denne siden vil kunne brukes som støttehjul for alle som ønsker å bli klokere på mangfoldtematikk, og for de som gjennomfører mangfold- og inkluderingsprosjekter.