Kunnskap som fundament

De prioriterte temaene i Krafttak for mangfold og inkludering er:

  • Kjønnsbalanse og likestilling 
  • Funksjonsnedsettelse
  • Kulturelle- og sosiale barrierer
  • Hets, rasisme og diskriminering 

Kunnskapen som allerede finnes om disse temaene i idretten er i dag fragmentert. Nå samler vi kunnskapen på ett sted.   

Denne siden vil kunne brukes som støttehjul for alle som ønsker å bli klokere på mangfoldtematikk, og for de som gjennomfører mangfold- og inkluderingsprosjekter i idretten.

15. februar lanserte vi, i samarbeid med Rambøll og førsteamanusensis ved HINN Prisca Bruno Massao, kunnskapssammenstillingen: Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten? Den kan leses i sin helhet her.