IMG_4409.JPG

NIF og Catalysts lanserer innovativt omvendt mentorprogram for økt mangfold i idretten

Norges Idrettsforbund (NIF) har i samarbeid med Catalysts lansert sitt første omvendte mentorprogram. Idrettsledere får tildelt unge ledertalenter med minoritetsbakgrunn som mentorer, samtidig som de selv skal gå i lære.

Den første samlingen ble nylig gjennomført, hvor de elleve idrettslederne som deltar i programmet fikk møte mentorene sine for første gang. En tydelig god match og positiv energi preget samlingen, og deltakerne uttrykte engasjement for det kommende mentorforholdet.

Ved å reversere mentorrollene ønsker NIF å skape forståelse for hvorfor det i dag ikke er like muligheter for å lykkes i norsk idrett. Mentorprogrammet er en målrettet innsats for å bringe flere  perspektiver og erfaringer inn i idretten. Initiativet utgjør en betydelig del av et større krafttak for mangfold og inkludering innen idretten.

Programmet, som strekker seg til mars 2024, er strukturert gjennom tre fysiske fellessamlinger og tre individuelle møter mellom mentorparene. Programmet er ledet av Catalysts, en anerkjent aktør innen mangfold, inkludering og mentoring.

Mentorparene er: 

Marianne Hilmarsen (Agder Idrettskrets) og Sara Aziz
Lene Kjuus (Norges Bedriftsidrettsforbund) og Ajat Adil. 
Line Berre Paulsen (Vestfold og Telemark Idrettskrets) og Yassin Merabet. 
Andreas Eide, Norges Klatreforbund og Patrick Habiyambere. 
Kaisa Markhus (Norges Klatreforbund) og Aswad Iqbal. 
Mona Adolfsen (Norges Skøyteforbund) og Kevin Wladmir Lesniak
Mats Gundersen (Norges Motorsportforbund) og Sophie Dicko. 
Lone Hagelund (Norges Bedriftsidrettsforbund) og Daniel Hatland. 
Marianne Kirknes Stenslet (Norges Idrettsforbund) og Benedicte Fjeldberg.  
Kari Vanebo (Norges Idrettsforbund) og Harrshinny Vallipuran. 
Line Busland (Norges Volleyballforbund) og Jamil Dost.  
Bjørn Omsland
(Norges Klatreforbund) og Siham Jama.