Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Komiteer og utvalg

Faste komiteer og utvalg i tingperioden 2015 - 2019.

Idrettsmedisinsk etikkutvalg: 
Leder: Reidun Førde
Medlem: Christine Holm Moseid
Medlem: Inggard Lereim
Medlem: Maren Stjernen
Medlem: Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Medlem: Jeanette Nilsen
Medlem: Per Tøien

Kontrollkomiteen:
Leder: Terje Wist
Medlem: Unni Blesvik
Medlem: Tryggve Duun
Vara: Gunnar Skoglund
Vara: Unn Birkeland

NIFs lovutvalg:
Leder: Steinar Birkeland
Nestleder: Bodil Høstmælingen
Medlem: Tor Arvid Bruskeland
Medlem: Kirsti Jaråker
Medlem: Johan Fr. Remmen
Vara: Kaare M. Risung

NIFs domsutvalg:
Leder: Ivar Sølberg
Nestleder: Marit Forsnes
Medlem: Laila Andresen
Medlem: Thomas Bornø
Medlem: Kåre T. Claussen
Medlem: Elise Christiansen
Vara: Morten Kjær Enger

NIFs appellutvalg:
Leder: Carl Petter Martinsen
Medlem: Per Flatabø
Medlem: Torstein Frantzen
Medlem: Tina Mjelde
Medlem: Jeppe Normann

Valgkomité:
Valgkomiteens medlemmer til Idrettstingets valg i 2019

Leder: Anne Irene Myhr 
Personlig vara: Tormod Tvare

Fra Idrettskretsene:
Laila Davidsen – Finnmark 
Trine Løvold Syversen – Oppland 
Nils R Sandal – Sogn og Fjordane

Varamedlemmer:
Vidar Bøe – Akershus
Helge Johnsen – Hordaland

Fra Særforbundene:
Siri Barfod – Hundekjøring 
Erik Hansen – Bandy 
Erik Røste – Ski

Varamedlemmer:
Bente Aksnes – Håndball
Håvard Larsen – Skytter

Protokoller fra kontrollkomiteen finner du her