Lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

Leder: Bodil Kristine Høstmælingen
Nestleder: Kaare M. Risung
Medlem: Tore Thallaug
Medlem: Kjersti Elvestad
Medlem: Ida Helene Braastad Balke
Varamedlem: Ingeborg Kristine Lind
Varamedlem: Alexander Horn

Henvendelser bes rettes til lovutvalget@idrettsforbundet.no.

Uttalelser fra lovutvalget.