Lovutvalg

Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

Leder: Kaare M. Risung, Øvrevoll Hosle IL
Nestleder: Kjersti Elvestad, Christiania Roklub
Medlem: Tore Thallaug, Gausdal IL
Medlem: Alexander Horn, Sportsklubben Brann
Medlem: Tuva Wolff Eikrem, Oslo Turnforening
Varamedlem 1: Stein Nilsen, Medkila IL
Varamedlem 2: Linn Haug Holm, Trondheim Snowboardklubb

Henvendelser som vedrører NIFs lovutvalg, kan rettes til lovutvalgets sekretariat (NIFs juridiske avdeling): juss@idrettsforbundet.no

Uttalelser fra lovutvalget.