Idrettsstyret 2021-2023. Foto: Geir Owe Fredheim
Idrettsstyret 2021-2023. Foto: Geir Owe Fredheim

Idrettsstyret

Idrettsstyret er idrettens høyeste myndighet mellom idrettstingene. Idrettsstyret kan utarbeide instruks og retningslinjer for komiteer og utvalg oppnevnt av Idrettsstyret.

Idrettsstyret 2021-2023

President: Berit Kjøll
1. visepresident: Vibecke Sørensen 
2. visepresident: Sondre Sande Gullord                        
Styremedlem: Sebastian Henriksen         
Styremedlem: Zaineb Al-Samarai
Styremedlem: Elisabeth Faret
Styremedlem: Ole Jørstad
Styremedlem: Erik Unaas
Styremedlem: Astrid Strandbu
Styremedlem: Sara Stokken Rott
Styremedlem: Marco Elsafadi
Ansatterepresentant: Åsmund R. Sæbøe
Ansatterepresentant vara: Erling Strand
Utøverrepresentant: Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøverrepresentant vara: Anna Margrete Sletsjøe
IOC-representant: Kristin Kloster   

Idrettsstyret 2019-2021_612.jpg

Idrettsstyret 2019-2021 ble valgt på Idrettstinget på Lillehammer 26. mai 2019.

President: Berit Kjøll
1. visepresident: Vibecke Sørensen 
2. visepresident: Johann Olav Koss 
Styremedlem: Sebastian Henriksen         
Styremedlem: Sondre Sande Gullord                        
Styremedlem: Zaineb Al-Samarai
Styremedlem: Elisabeth Faret
Styremedlem: Ole Jørstad
Styremedlem: Erik Unaas
Styremedlem: Astrid Strandbu
Styremedlem: Emilie Zakariassen Hansen
Ansatterepresentant: Kathe Langvik
Ansatterepresentant vara: Åsmund R. Sæbøe
Utøverrepresentant: Astrid Uhrenholdt Jacobsen
Utøverrepresentant vara: Øyvind Watterdal
IOC-representant: Kristin Kloster Aasen   

Tom Tvedt, idrettspresident
Kristin Kloster Aasen, 1. visepresident 
Oddvar Johan Jensen, 2. visepresident
Anne Berit Figenschau, styremedlem
Sondre Sande Gullord, styremedlem
Sigbjørn Johnsen, styremedlem
Guri Ramtoft, styremedlem
Vibecke Sørensen, styremedlem
Marit Roland, styremedlem
Jorodd Asphjell, styremedlem
Marcela Montserrat Fonseca Bustos, styremedlem
Mads Andreassen, ansatterepresentant
Gerhard Heiberg, IOC-representant (gikk av som IOC-medlem september 2017, og fratrådte derfor som idrettsstyremedlem)
Kjartan Haugen, utøverrepresentant

Idrettspresident: Børre Rognlien
1. visepresident: Jorodd Asphjell
2. visepresident: Kristin Kloster Aasen
Styremedlem: Karette M. Wang Sandbu
Styremedlem: Anne Irene Myhr
Styremedlem: Oddvar Johan Jensen
Styremedlem: Kirsti S. Skog
Styremedlem: Tormod Tvare
Styremedlem: Astrid Waaler Kaas
Styremedlem: Marcela Montserrat Fonseca Bustos
Ansatterepresentant: Geir Johannessen
Styremedlem: Tom Tvedt
Styremedlem: Gerhard Heiberg, IOCs representant
IOCs utøverrepresentant:
Ole Einar Bjørndalen