Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal utføre sitt arbeid i henhold til bestemmelsene i § 2-12 og avgir sin beretning til Idrettstinget. Utvalget arbeider i henhold til instruks vedtatt av Idrettstinget.

Leder: Anne Irene Myhr
Medlem: Gunnar Skoglund
Medlem: Tom Ericsen
Varamedlem: Aksel Devold
Varamedlem: Karen Hasselberg Sørensen

Protokoller fra kontrollutvalget finner du her.

Instruks for NIFs kontrollutvalg.