Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal utføre sitt arbeid i henhold til bestemmelsene i § 2-12 og avgir sin beretning til Idrettstinget. Utvalget arbeider i henhold til instruks vedtatt av Idrettstinget.

Leder: Anne Irene Myhr, Sparbu IL
Medlem: Karen Synnøve Hasselberg Sørensen, Cykleklubben Haugaland, Stavanger Triathlonklubb
Medlem: Tom Ericsen, Vingar IL
Varamedlem 1: Aksel Devold, Bergen studentidrettslag
Varamedlem 2: Marit Roland, Lillehammer Skiklub

Protokoller fra kontrollutvalget finner du her.

Instruks for NIFs kontrollutvalg.