NIFs kompensasjonskomité

NIFs kompensasjonskomité skal fastsette honorar for Idrettspresident og visepresidenter, samt styrehonorar. Kompensasjonskomiteen arbeider etter instruks vedtatt av Idrettstinget.

Leder: Odd Bjarne Solheim
Medlem: Liv Bentzen
Medlem: Thorbjørn Theie