NIFs kompensasjonskomité

NIFs kompensasjonskomité skal fastsette honorar for Idrettspresident og visepresidenter, samt styrehonorar. Kompensasjonskomiteen arbeider etter instruks vedtatt av Idrettstinget.

Her er instruks for NIFs kompensasjonskomite.

Leder: Odd Bjarne Solheim, Fjæra og Rullestad IL

Medlem: Liv Bentzen, Torghatten IL, Brønnøy Sykkelklubb

Medlem: Thorbjørn Theie, Gulset IF