Appellutvalg

NIFs appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.

Leder: Jeppe Normann, Drammen Fekteklubb
Nestleder: Anne Haug, Kobra Bordtennisklubb
Medlem: Tormod Bergem Strand, FK Vidar
Medlem: Trude Sparre, IL Try
Medlem: Kåre Th. Claussen, Freidig Sportsklubb
Medlem: Ida Cathinka Guse, Bærums skiklub


Henvendelser bes rettes til appellutvalget@idrettsforbundet.no.