Appellutvalg

NIFs appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.

Leder: Jeppe Normann
Nestleder: Ida Skirstad Pollen
Medlem: Per Flatabø
Medlem: Tormod Bergem Strand
Medlem: Trude Sparre
Medlem: Ina Strømstad

Henvendelser bes rettes til appellutvalget@idrettsforbundet.no.