Domsutvalg

NIFs domsutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.

Leder Tomasz Edsberg
Nestleder Ingeborg Kristin Sunde
Medlem Nini Ring
Medlem Kåre T. Claussen
Medlem Morten Kjær Enger
Medlem Trude Gran Melbye
Medlem Joacim Holter
Medlem Therese Eriksen Håhjemsvik
Medlem Knut Kolloen

Henvendelser bes rettes til domsutvalget@idrettsforbundet.no