Domsutvalg

NIFs domsutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.

Leder: Tomasz Edsberg, Oslo Basketballklubb
Nestleder: Ingeborg Kristin Sunde, IL Heming
Medlem: Morten Kjær Enger, Randesund IL
Medlem: Trude Gran Melbye, Royal Sportsklubb
Medlem: Therese Eriksen Håhjemsvik, Skodje IL
Medlem: Knut Kolloen, Porsgrunn O-lag
Medlem: Trond Skogly, Tromsø Ryttersportsklubb
Medlem: Alf I. Kirkesæther, Hammerfest IF Stein
Medlem: Elin Spjelkavik, Øvrevoll Hosle IL

Henvendelser bes rettes til domsutvalget@idrettsforbundet.no