Etisk råd

Leder: Robert Mood 
Nestleder: Lena Schrøder
Medlem: Nosizwe Lise Baqwa
Medlem: Finn Badou Jor
Medlem: Heidi Ysen
Medlem: Inger Marie Lid
Medlem: Gudmund Skjeldal
Medlem: Therese Marie Ignacio Bjønnaas
Medlem: Casper Width

Les mer om etisk råd her.