Idrettsmedisinsk etikkutvalg

Leder: Reidun Førde
Medlem: Christine Holm Moseid
Medlem: Inggard Lereim
Medlem: Maren Stjernen
Medlem: Lena Schrøder
Medlem: Jeanette Nilsen
Medlem: Per Tøien

Les mer om utvalget her.