Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Innkomne forslag til Idrettstinget 2023

Fristen for å sende forslag til Idrettstinget 2023 var 2. februar. Fristen for å endre, trekke eller slå sammen forslag var 24. mars. Det er til sammen 30 innkomne forslag som skal behandles på idrettstinget. 

Innkomne forslag til Idrettstinget 2023

01 Innlandet idrettskrets - Forenklet lovnorm for idrettsråd.pdf
02 Møre og Romsdal idrettskrets - Endring av § 5-1.pdf
03 Oslo idrettskrets - Tiltak mot økonomiske barrierer.pdf
04 Oslo idrettskrets - Endring av NIFs lov § 10-4.pdf
05 Troms og Finnmark idrettskrets - Opprettelse av ny idrettskrets.pdf
06 Trøndelag idrettskrets - Felles plattform for ungdomsidretten i Norge.pdf
07 Trøndelag idrettskrets - Endring av idrettens barnerettigheter.pdf
08 Trøndelag idrettskrets - Felles ordning for avlonning av dommere i norsk idrett.pdf
09 Trøndelag idrettskrets - Kartlegging av kostnadsdrivere i norsk idrett.pdf
10 Vestfold og Telemark idrettskrets - Endring av §10-6-4.pdf
11 Vestland idrettskrets - Utgreiing om behovet for eit nasjonalt ungdomsutval.pdf
12 Viken idrettskrets - Utredning av alternative tilknytningsformer for nye idretter.pdf
13 Viken idrettksrets - Nasjonal behovsvurdering av idrettsanlegg.pdf
14 Viken idrettskrets - Finansiering av idrettsrad.pdf
15 Viken idrettskrets - Opprettelse av nasjonalt anleggspolitisk utvalg.pdf
16 Viken idrettskrets - Endring av NIFs lov §§ 1-1, 5-1, ny 5-13, 8-1 og ny § 8-5.pdf
17 Norges Basketballforbund - Endring av § 25-pkt.-3.pdf
18 Norges bedriftsidrettsforbund - Folkehelse som strategisk satsingsomrade.pdf
19 Norges bedriftsidrettsforbund - Øke anseelsen synligheten mangfoldet og rammebetingelsene for voksenidretten.pdf
20 Norges Bedriftsidrettsforbund - Videreføre prøveordningen idrettslag opprettet av særforbund.PDF
21 Norges fleridrettsforbund - Egen grense for grentilskudd for idretter som primart drives av parautovere.pdf
22 Norges Fotballforbund - Endring av § 2-5.pdf
23 Norges Friidrettsforbund - Endring av NIFs lov §§ 3-4 og 4-2.pdf
24 Norges Gymnastikk- og turnforbund - Tilskudd basert på medlemsantall skal representere alle aldersgrupper skal representere alle medlemmer
25 Norges Motorsportforbund - Forenkling av hverdagen i idrettslagene.pdf
26 Norges motorsportforbund - utredning og lovnorm for fleridrettsforbund med flere saridretter.pdf
27 Norges skiforbund - Endring av NIFs lov §1-7-regnskapsaret.pdf
28 Norges Studentidrettsforbund - Forslag til endring av NIFs sanksjonsregelverk.pdf
29 Flere særforbund - Forslag om videreføringav forenklet lovnorm.pdf
30 NIFs kompensasjonskomite - Instruks for nifs kompensasjonskomite.pdf