Foto: Norges idrettsforbund
Foto: Norges idrettsforbund

Innkomne forslag til Idrettstinget 2023

Innkomne forslag til Idrettstinget 2023

01 Innlandet idrettskrets - Forenklet lovnorm for idrettsråd.pdf
02 Møre og Romsdal idrettskrets - Endring av § 5-1 (1).pdf
03 Oslo idrettskrets - Tiltak mot økonomiske barrierer.pdf
04 Oslo idrettskrets - Endring av NIFs lov § 10-4.pdf
05 Troms og Finnmark idrettskrets - Opprettelse av ny idrettskrets.pdf
06 Trøndelag idrettskrets - Felles plattform for ungdomsidretten i Norge.pdf
07 Trøndelag idrettskrets - Strømming av barne- og ungdomsidretten.pdf
08 Trøndelag idrettskrets - Endring av Idrettens barnerettigheter.pdf
09 Trøndelag idrettskrets - Felles ordning for avlønning av dommere i norsk idrett.pdf
10 Trøndelag idrettskrets - Kartlegging av kostnadsdrivere i norsk idrett.pdf
11 Vestfold og Telemark idrettskrets - Endring av § 10-6 (4).pdf
12 Vestland idrettskrets - Utgreiing om behovet for eit nasjonalt ungdomsutval.pdf
13 Viken idrettskrets - Utredning av alternative tilknytningsformer for nye idretter.pdf
14 Viken idrettksrets - Nasjonal behovsvurdering av idrettsanlegg.pdf
15 Viken idrettskrest - Finansiering av idrettsråd.pdf
16 Viken idrettskrets - Opprettelse av nasjonalt anleggspolitisk utvalg.pdf
17 Viken idrettskrets - Endring av NIFs lov §§ 1, 5.pdf
18 Norges Basketballforbund - Endring av § 2‐5 Pkt. 3.pdf
19 Norges Bedriftsidrettsforbund - Folkehelse som strategisk satsingsområde.pdf
20 Norges Bedriftsidrettsforbund - Øke anseelsen, synligheten, mangfoldet og rammebetingelsene for voksenidretten.pdf
21 Norges Bedriftsidrettsforbund - Videreføre utredning av ulike medlemskaps- og tilknytningsformer i norsk idrett.pdf
22 Norges Fleridrettsforbund - Egen grense for grentilskudd for idretter som primært drives av parautøvere.pdf
23 Norges Fotballforbund - Identifisering av indikatorer for økonomisk satsing på kvinner.pdf
24 Norges Fotballforbund - Endring av § 2-5 (7).pdf
25 Norges Friidrettsforbund - Endring av §§ 3-4 og 4-2.pdf
26 Norges Gymnastikk- og Turnforbund - Tilskudd basert på medlemsantall skal representere alle medlemmer.pdf
27 Norges Motorsportforbund - Utvalg for forenkling av hverdagen i idrettslagene.pdf
28 Norges Motorsportforbund - Utredning og lovnorm for fleridrettsforbund med flere særidretter.pdf
29 Norges Skiforbund - Endring av NIFs lov § 1-7 (Regnskapsåret).pdf
30 Norges studentidrettsforbund - Endring av NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-3-2 (4).pdf
31 Flere særforbund - Forslag om videreføring av forenklet lovnorm for idrettslag.pdf
32 NIFs kompensasjonskomité - Instruks for NIFs kompensasjonskomité.pdf