Idrettstinget 2021 ble avholdt digitalt 28.-29. mai.