NIFlogo1920.jpg

Valgkomiteens innstilling til leder av etisk råd og påtalenemnd

Idrettstinget har vedtatt opprettelse av NIFs etiske råd og NIFs påtalenemnd. Valgkomiteen presenterer sin innstilling til leder av etisk råd og leder av påtalenemnd.

Valgkomiteen innstiller Robert Mood til leder av etisk råd, og Reidar Bruusgaard til leder av påtalenemnd.

Se vedlagt presentasjon av valgkomiteens innstilte ledere. Ytterligere informasjon om Mood og Bruusgaard vil bli presentert av valgkomiteens leder under sak 21.6 og 21.7 på Idrettstinget.