Illustrasjonsbilde friidrett

Uttalelse fra NIFs lovutvalg vedrørende valg til Idrettsstyret

NIFs lovutvalg er blitt forelagt to problemstillinger knyttet til suppleringsvalg på Idrettstinget, og kommer med sine uttalelser.

  1. Dersom et styremedlem som ikke er på valg, stiller til valg som visepresident, vil styremedlemmet fortsette som styremedlem i sin gjenværende valgperiode dersom vedkommende ikke blir valgt som visepresident?
  2. Dersom et styremedlem som ikke er på valg blir valgt som visepresident, må det foretas et suppleringsvalg av én person som velges for den gjenværende valgperioden. Skal dette valget skje sammen med øvrige styremedlemmer som velges for 4 år eller som et separat suppleringsvalg?

Lovutvalget har i sak 08/21 avgitt følgende uttalelse:

Til spørsmål 1: Dersom et styremedlem som ikke er på valg, stiller til valg som visepresident, vil styremedlemmet fortsette som styremedlem i sin gjenværende valgperiode dersom vedkommende ikke blir valgt som visepresident.

Til spørsmål 2: Dersom det foretas et suppleringsvalg, som kommer i tillegg til ordinært valg av styremedlemmer, bør dette valget gjennomføres separat.