Tingdokumenter 2021

Komplette saksdokumenter til Idrettstinget 2021

Representantliste Idrettstinget 2021

Følgebrev NIF

Vedlegg til saksdokumenter:

Andre underlagsdokumenter:

Saksdokumenter til Idrettens studieforbunds ting:

Vedlegg:

ISF vedlegg sak 13 og 15 Valgkomiteens arbeid og innstilling

ISF sak 16 ISF-styrets innstilling til valgkomiteen