Deltakerinformasjon

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) avholder digitalt Idrettsting fredag 28. og lørdag 29. mai.

Idrettstinget og ISF-Tinget 2021 gjennomføres på Teams. Alle representanter har mottatt to møteinnkallinger, en til fredag og en til lørdag.

Vi oppfordrer alle representanter til å logge seg på 20-30 minutter før start hver dag, for å sjekke at teknikken fungerer.

Digitalt møtesystem

GoPlenum er møtesystemet som benyttes for å kunne følge saksgangen, tegne seg til tale og avgi stemme ved valg.

Kvelden før Idrettstinget (torsdag 27. mai) vil du motta en sms, der du skal registrere deg som bruker i GoPlenum. Har du allerede en bruker i GoPlenum må du huske å velge riktig møte (Idrettstinget 2021) for å følge Idrettstinget.

Se opplæringsvideo her:

Krav til utstyr

Vi anbefaler at du deltar på Idrettstinget ved å logge deg på Teams-møtet med datamaskin (PC/Mac), samtidig som du logger deg på GoPlenum med mobil/nettbrett. Dersom du skal skrive endringsforslag, er det derimot bedre å være logget på både Teams og GoPlenum på datamaskinen (i to ulike nettlesere). Ved bruk av GoPlenum på mobil/nettbrett må du laste ned appen GoPlenum i AppStore/GooglePlay. Mer informasjon om dette er tilgjengelig i opplæringsvideoen.  

Praktisk informasjon, dersom representanter sitter samlet i samme rom:

Enkelte organisasjonsledd planlegger å sitte samlet under Idrettstinget. Alle representanter må ha med sin egen PC/Mac (og eventuelt telefon/nettbrett) for å kunne følge forhandlingene, tegne seg til tale og avgi stemme.

For best mulig opplevelse anbefaler vi at gruppen som sitter samlet demper lyden på sin egen enhet, og at det settes opp en felles skjerm der Teams-møtet vises med lyd. Dersom en av representantene i gruppen skal holde et innlegg/replikk, må representanten skru på lyd på sin enhet – samtidig som lyden på den store, fellesskjermen må skrus av. Kun representanten som skal tale kan ha på lyd på sin enhet ved innlegg/replikk.

Idrettstinget og ISF-Tinget vil sendes som live-stream på idrettsforbundet.no. Sendingen fra stream vil ha ca. 20 sekunder forsinkelse fra Teams-møtet, og det er derfor viktig at representantene (om de sitter samlet eller ikke) følger Teamsmøtet og ikke streamen.

GoPlenum vil benyttes som digitalt møtesystem på Idrettstinget. Dette er det samme møtesystemet som flere av idrettskretsene og særforbundene allerede har benyttet ved sine digitale krets- og forbundsting.

I begynnelsen av mai vil Idrettforbundets administrasjon sende møteinnkalling til alle påmeldte representanter (inkl. vararepresentanter). Det er satt opp tre like opplæringssesjoner på ulike tidspunkt. Representanter til Idrettstinget velger selv hvilke av de tre sesjonene de ønsker å delta på. Det oppfordres til å delta på opplæringen, slik at Idrettstinget kan gjennomføres på best mulig måte,

Tidspunktene er som følger:

  • tirsdag 18. mai, kl. 18.00-19.00
  • onsdag 19. mai, kl. 19.00-20.00
  • torsdag 20. mai, kl. 20.00-21.00

Tekniske problemer?

Support-telefon for Idrettstinget:

907 67 152