På årets idrettsting var dobbelt så mange unge under 26 år delegater med tale-, forslags- og stemmerett, sammenlignet med Idrettstinget for to år siden.
På årets idrettsting var dobbelt så mange unge under 26 år delegater med tale-, forslags- og stemmerett, sammenlignet med Idrettstinget for to år siden.

De unge var godt representert på Idrettstinget

Norges idrettsforbund arrangerte for første gang Idrettspolitisk arena for unge styremedlemmer i forkant av og i forbindelse med Idrettstinget i 2021. Politiske vedtak og oppmerksomhet rundt mangfoldsfaktorene alder og kjønn viser seg å bære frukter.

Idrettstinget i 2019 vedtok å etablere en idrettspolitisk arena for unge ledere mellom 15-26 år, der målet har vært å legge til rette for meningsutveksling og påvirkningsmuligheter mellom unge og mer erfarne styremedlemmer i norsk idrett.

Som en følge av koronapandemien har det i år blitt gjennomført digitalt – fordelt på tre ulike arenaer. Her har de 29 deltagerne har fått kunnskap om hvordan de kan forberede overbevisende debattinnlegg, de har debattert saker som skal opp på det ekstraordinære Idrettstinget høsten 2021, og ikke minst delt erfaringer på tvers av alder, bakgrunn og idrett med andre unge og mer erfarne tillitsvalgte. Hver enkelt deltager har hatt en egen delegatkontakt som har mye erfaring fra idrettspolitiske arenaer, og som har fulgt deltageren gjennom programmet og diskusjoner.

Både kjønns- og alderssammensetningen under årets idrettsting peker i riktig retning, og Norges idrettsforbund er stolt over den positive utviklingen i organisasjonen. I helgen var dobbelt så mange unge under 26 år delegater med tale-, forslags- og stemmerett, sammenlignet med Idrettstinget for to år siden.

Mange av disse deltok på sitt første idrettsting og var også deltagere i programmet. Kjønnsfordelingen generelt viser også en positiv og gledelig utvikling, som viser at politiske vedtak og større oppmerksomhet rundt alder og kjønn bærer frukter.

Kjønns- og aldersutviklingen på Idrettstinget i 2019 og 2021:

Idrettstinget 2019

  • Kjønnsfordeling – alle delegater med tale-, forslags- og stemmerett: 42,7 % kvinner og 57,3 % menn
  • Antall delegater under 26 år med tale-, forslags- og stemmerett: 10 delegater

Idrettstinget 2021

  • Kjønnsfordeling – alle delegater med tale-, forslags- og stemmerett: 44,3 % kvinner og 55,7 % menn
  • Antall delegater under 26 år med tale-, forslags- og stemmerett: 20 delegater

Har du lyst til å lese mer – og melde deg på kurs og seminarer for unge ressurspersoner i norsk idrett? Her finner du mer informasjon.