Norges idrettsforbund er glade for å lansere årsrapporten i et nytt og digitalt format som vi håper dere liker.
Norges idrettsforbund er glade for å lansere årsrapporten i et nytt og digitalt format som vi håper dere liker.

Les vår digitale årsrapport

Norges idrettsforbund har tatt årsrapporten inn i den digitale verden. Vi håper denne versjonen er både enklere og mer lettlest enn våre foregående pdf-er og trykte versjoner. Vel bekomme!