Hele Idretts-Norge trenger sårt flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Ikke bare for å bedre kjønnsbalansen, men fordi det er riktig og viktig. Det sikrer trygg aktivitet og bidrar til å redusere trakassering, skriver kronikkforfatterne. Foto: Erik Ruud
Hele Idretts-Norge trenger sårt flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Ikke bare for å bedre kjønnsbalansen, men fordi det er riktig og viktig. Det sikrer trygg aktivitet og bidrar til å redusere trakassering, skriver kronikkforfatterne. Foto: Erik Ruud

Kvinner, vi trenger dere!

Hva som skal til for å øke kjønnsbalansen i idretten er både enkelt og komplekst. Det handler om rekruttering på flere nivåer, men det handler kanskje aller mest de strukturer og kulturer som hindrer like muligheter, skriver idrettspresident Berit Kjøll og leder i Innlandet idrettskrets, Inger Lilleby Fløgum.

Over tid har vi sett en samfunnsutvikling som går i feil retning. Seksuell trakassering og overgrep har igjen fått store overskrifter og skapt nødvendige, heftige debatter. Vi vet at når stormen legger seg for denne gang, vil den garantert på et tidspunkt blusse opp igjen. Trakassering og overgrep er blitt et samfunnsproblem som forekommer i alle yrker og bransjer, også i idretten. Dessverre.

Idretten samler store deler av befolkningen med sine mer enn 1,9 millioner medlemskap. For at våre utøvere og medlemmer skal føle seg trygge og ivaretatt, trenger de noen de kan identifisere seg med, og som kan representere deres behov og utfordringer. Det er mer sannsynlig når begge kjønn er representert i aktivitet og ledelse. Derfor har vi stor tro på at kjønnsbalanse på alle nivåer i idretten bidrar til reduksjon av både trakassering og seksuelle overgrep. 

Medlemsmassen i norsk idrett opp til 19 år er jevnt fordelt mellom gutter og jenter. På ledernivå derimot viser siste målinger at det kun er 26,5 prosent administrative ledere og 28,1 prosent styreledere i norsk idrett. Vi trenger en mangfoldig representasjon og ulike perspektiver for å ivareta hele befolkningen, begge kjønn skaper trygge rammer og gode fellesskap. Klarer vi ikke dette, svekkes utøvernes idrettsglede, mestring og prestasjon. I de verste tilfellene mister vi dem kanskje helt.  

Kronikken fortsetter under bildet. Kvinner_vitrengerdere.jpg
Inger Lilleby Fløgum, leder i Innlandet idrettskrets, og idrettspresident Berit Kjøll står sammen om denne kronikken.

Så hva skal til? 
Først vil vi si: Kvinner, vi trenger dere! Vi må tørre å ta plass, og tørre å risikere å få motstand. Det er først da vi blir hørt, og det er først da våre perspektiver kan bidra til å skape en endring. 

Hele Idretts-Norge trenger sårt flere kvinner i leder- og trenerposisjoner. Ikke bare for å bedre kjønnsbalansen, men fordi det er riktig og viktig. Det sikrer trygg aktivitet og bidrar til å redusere trakassering. En mangfoldig ledelse representerer medlemmene bredere, og gjør det vanskeligere å akseptere ukultur, urettferdighet og ulike former for overgrep. I tillegg er det naturligvis ikke bra for en folkebevegelse som henvender seg til hele befolkningen, om den er skjevrepresentert blant dem som setter kursen, fatter vedtak og legger til rette for idrett over hele landet. 

Hva som skal til for å øke kjønnsbalansen i idretten er både enkelt og komplekst. Det handler om rekruttering på flere nivåer, men det handler kanskje aller mest de strukturer og kulturer som hindrer like muligheter. Og det handler om dem som rekrutterer – og det er ofte menn. Vi må invitere flere kvinner inn i styrerommene, og vi må motivere dem til å delta i idretten som trenere, dommere og lagledere, men vi må samtidig motivere den eksisterende kulturen til både å se nytten og nødvendigheten i å rekruttere bredere.  

Vi trenger deg! 
Som kvinner i mannsdominerte styre- og lederkulturer har vi et ansvar for å motivere, engasjere og legge til rette for kvinnene som kommer etter oss, og kanskje aller mest for kvinnene som er med oss. Derfor går Norges idrettsforbund og Norges Fotballforbund nå sammen om bedret kjønnsbalanse og mangfold i idretten gjennom «Vi trenger deg!». 

I dag har kvinner høyere terskel enn menn for å ta på seg verv. «Vi trenger deg!» er en satsning som skal motivere og inspirere flere kvinner til å ta leder- og trenerposisjoner i idretten. Satsningen skal også motivere kvinner til å ønske å representere idretten, og hjelpe idrettslag i hele landet med rekrutteringen. 

Kanskje mer enn noen gang trenger vi at kvinnene i og rundt idrettslagene våre ikke bare melder seg, men blir ønsket velkommen. Om vi lykkes med dette og får til en endring – utvikler vi ikke bare idretten til det bedre, men hele samfunnet.