Les mer

Hvordan kan du bidra?

Det stilles ingen krav til idrettsbakgrunn eller erfaring for å kunne ta på seg et tillitsverv. Idretten trenger et mangfold av perspektiver, erfaringer og personlige egenskaper, og det er stor sannsynlighet for at akkurat DU er den vi trenger.

I idretten skiller vi mellom verv valgt gjennom demokratiske prosesser, og oppnevnte roller. De sentrale ledervervene velges på idrettslagets årsmøte, og aktivitetsrollene oppnevnes av idrettslagets styre.

 

Ulike typer verv
I idretten skiller vi mellom verv valgt gjennom demokratiske prosesser og oppnevnte roller. De sentrale ledervervene velges på idrettslagets årsmøte, og aktivitetsrollene oppnevnes av idrettslagets styre.

Det første du gjør er å ta kontakt med ditt lokale idrettslag. De vet hvem du eventuelt skal snakke med, og hjelper deg gjerne med fremgangsmåte og kontaktinformasjon.

De ulike rollene har litt ulik vei inn. Her er en enkel oversikt:

 

Leder-/styreverv

Dersom du ønsker deg inn i et ledende verv i styret, enten som leder eller styremedlem, er det viktig å melde din interesse til idrettslagets valgkomité.

Det er valgkomiteen som innstiller kandidater til idrettslagets årsmøte, som gjennom en demokratisk prosess avgjør hvilke kandidater som velges.

Trener- eller aktivitetsrolle

Har du ønske om å bidra til aktivitet og idrettsglede gjennom en trener- eller aktivitetsrolle melder du din interesse til styret eller sportslig utvalg i idrettslaget.

Det skal være lett å komme i gang, derfor tilbys det blant annet gratis kurs og trenerattest som gjør vervet/rollen enklere å fylle. Vil DU bidra til positiv aktivitet og glede i ditt lokalsamfunn? Da bør du ta kontakt med ditt lokale idrettslag!

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.