Rekruttering

«Vi trenger deg» er en satsning på kjønnsbalanse og mangfold i idretten. Her er tips og råd til deg som skal rekruttere kvinner til styre- og trenerverv.

Kvinner har høyere terskel enn menn for å ta på seg verv. Derfor må vi aktivt arbeide med å rekruttere kvinnelige søkere eller utvide eget nettverk, se nærmere på hvordan det i dag rekrutteres nye medlemmer til styret, og aktivt oppfordre kvinner i og rundt idrettslaget til å bidra med sin kompetanse og personlige egenskaper.

Studier og rapporter viser at det er flere grunner til at kvinner er vanskeligere å rekruttere enn menn, funnene er blant annet:

 • Kvinner blir ikke spurt
 • Kvinner søker i større grad kompetanse/vurderer egen kompetanse og erfaring strengere
 • Kvinner vurderer tidsaspektet strengere enn menn
 • Kvinner ønsker sikkerhet – foretrekker teamarbeid
 • Kvinner foretrekker høyere grad av strukturering

Noen råd for rekruttering av kvinner:

 • Kvinner må først og fremst bli spurt, og om de ikke sier ja første gangen så gjør de det kanskje gang nummer to eller tre. Det kan ta lengre tid å modne en kvinne enn en mann for et tillitsverv.
 • Vær tydelig på at det er hennes kompetanse, erfaring og engasjement idrettslaget etterspør.
 • Vær tydelig på arbeidsoppgaver og hva rollen eller vervet går ut på.
 • Vær åpen om hva som forventes av dere og hva hun kan forvente tilbake.
 • Kvinner foretrekker ofte mer struktur og oversikt. Ikke gjør det mer komplisert enn nødvendig.
 • Vær ærlig om hvor mye tid det er påregnet å bruke i vervet.
 • Tilby samarbeid på tvers og sørg for kjønnsbalanse i teamene.
 • Ha en god struktur og et godt planverk så det er lett for den enkelte å sette seg inn i arbeidet.
 • Sørg for fokuserte og effektive møter etter fastsatt møteplan.
 • Idrettskretsene og enkelte særforbund tilbyr kurs for valgkomiteer og styrearbeid i praksis, kontakt din idrettskrets eller ditt særforbund for informasjon.

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.