Ekstraordinært idrettsting avholdes digitalt 26. oktober 2023.