Ekstraordinært idrettsting ble avholdt digitalt 26. oktober 2023.