Tingdokumenter

Protokoll

2023 Ekstraordinært idrettsting protokoll


Her er lenke til komplette saksdokumenter:

Komplette saksdokumenter (med vedlegg)

 

Saksdokumenter per sak finner du her:

Sak 1: Godkjenne de fremmøtte representantene

Sak 2: Velge dirigenter

Sak 3: Velge protokollførere

Sak 4: Velge to representanter til å underskrive protokollen

Sak 5: Velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget

Sak 6: Godkjenne innkallingen

Sak 7: Godkjenne saklisten

Sak 8: Godkjenne forretningsorden

Sak 9: Engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper

Sak 10.1: Regler for opptak av særforbund

Sak 10.2: Søknad fra Norsk Karateforbund

Vedlegg sak 10.2: Søknad fra Norsk Karateforbund

Vedlegg sak 10.2: Uttalelse fra Norges Kampsportforbund

Sak 11.1: NIFs lov § 2-5 (2)

Sak 11.2: NIFs lov § 2-9 (1)

Sak 11.3: NIFs lov § 4-5

Sak 11.4: NIFs lov § 5-12

Sak 11.5: NIFs lov § 10-1 (2)

Sak 11.6: NIFs lov § 10-4 (3) og (4)

Sak 11.7: NIFs lov § 10-6 (4)

Vedlegg sak 11.7: Vestfold og Telemark idrettskrets, Endring av § 10-6 (4)

Sak 11.8: NIFs lov § 10-6

Sak 11.9.1: NIFs lov § 10-1 (3) og (5)

Sak 11.9.2: NIFs lov § 10-2 (3)

Sak 11.9.3: NIFs lov § 10-4 (3) og (4)

Sak 11.9.4: NIFs lov § 10-6 (3), (4) og (5)

Sak 11.10: NIFs lov § 10-7 (7)

Sak 11.11: NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 (1) og (2)

Sak 11.12: NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-2

Sak 11.13: NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-3-1 (1)

Sak 12.1: Revisjon av NIFs sanksjonsregelverk

Sak 12.2: Norges Bedriftsidrettsforbund, Øke anseelsen, synligheten, mangfoldet og rammebetingelsene for voksenidretten

Vedlegg sak 12.2: Norges Bedriftsidrettsforbund, Øke anseelsen synligheten mangfoldet og rammebetingelsene for voksenidretten

Sak 12.3: Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Tilskudd basert på aktivitetstall skal representere alle barn og unge i norsk idrett

Vedlegg sak 12.3: Norges Gymnastikk- og turnforbund, Tilskudd basert på medlemsantall skal representere alle aldersgrupper skal representere alle medlemmer

Sak 12.4: Norges Fleridrettsforbund - Egen grense for grentilskudd for idretter som primært drives av parautøvere

Vedlegg sak 12.4: Norges Fleridrettsforbund, Egen grense for grentilskudd for idretter som primært drives av parautøvere

Sak 12.5: Trøndelag idrettskrets, Felles ordning for avlønning av dommere i norsk idrett

Vedlegg sak 12.5: Trøndelag idrettskrets, Felles ordning for avlønning av dommere i norsk idrett