NIFs lov om Idrettstinget

NIFs lov, kapittel 2 og 3.