Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Program

Se hele programmet her.


TORSDAG 26. OKTOBER, kl. 15.00-21.00


Velkommen ved idrettspresident Zaineb Al-Samarai


Sak 1-8: Konstituering


Sak 9: Engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper


Sak 10: Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilkytning til NIF, herunder status som særforbund


Sak 11: Behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget

Pause ca. kl. 18.00-18.30 (mulighet for å spise)


Sak 11: ...fortsetter


Sak 12: Behandle forslag og saker


Idrettens studieforbunds ekstraordinære ting 2023


Avslutning kl. 21.00