Deltakerinformasjon

Torsdag 26. oktober 2023 avholdes Ekstraordinært Idrettsting, kl. 15.00-21.00.

Ekstraordinært idrettsting 2023 gjennomføres på Teams. Alle representanter vil motta møteinkalling.

Representantliste finner du her.

Representantfordeling finner du her.

Vi oppfordrer alle representanter til å logge seg på 20-30 minutter før start for å sjekke at teknikken fungerer.

Det er kun representanter som får tilgang til selve Teams-møtet og GoPlenum. Andre deltakere (observatører og gjester) vil kunne følge tingforhandlingene via stream. Lenke til streamen vil bli tilgjengelig på NIFs hjemmesider torsdag 26. oktober.

Digitalt møtesystem

GoPlenum er møtesystemet som benyttes for å kunne følge saksgangen, tegne seg til tale og avgi stemme ved valg.

Kvelden før Ekstraordinært idrettsting (onsdag 25. oktober) vil du motta en sms, der du skal registrere deg som bruker i GoPlenum. Har du allerede en bruker i GoPlenum må du huske å velge riktig møte for å følge Ekstraordinært idrettsting.

Har du tekniske utfordringer kan du kontakte nummer 90767152.

Se opplæringsvideo her:

Krav til utstyr

Vi anbefaler at du deltar på Idrettstinget ved å logge deg på Teams-møtet med datamaskin (PC/Mac), samtidig som du logger deg på GoPlenum med mobil/nettbrett. Dersom du skal skrive endringsforslag, er det derimot bedre å være logget på både Teams og GoPlenum på datamaskinen (i to ulike nettlesere). Ved bruk av GoPlenum på mobil/nettbrett må du laste ned appen GoPlenum i AppStore/GooglePlay. Mer informasjon om dette er tilgjengelig i opplæringsvideoen.  

Praktisk informasjon, dersom representanter sitter samlet i samme rom:

Enkelte organisasjonsledd planlegger å sitte samlet under Ekstraordinært idrettsting. Alle representanter må ha med sin egen PC/Mac (og eventuelt telefon/nettbrett) for å kunne følge forhandlingene, tegne seg til tale og avgi stemme.

For best mulig opplevelse anbefaler vi at gruppen som sitter samlet demper lyden på sin egen enhet, og at det settes opp en felles skjerm der Teams-møtet vises med lyd. Dersom en av representantene i gruppen skal holde et innlegg/replikk, må representanten skru på lyd på sin enhet – samtidig som lyden på den store, fellesskjermen må skrus av. Kun representanten som skal tale kan ha på lyd på sin enhet ved innlegg/replikk.

Idrettstinget og ISF-Tinget vil sendes som live-stream på idrettsforbundet.no. Sendingen fra stream vil ha ca. 20 sekunder forsinkelse fra Teams-møtet, og det er derfor viktig at representantene (om de sitter samlet eller ikke) følger Teamsmøtet og ikke streamen.

GoPlenum vil benyttes som digitalt møtesystem på Ekstraordinært idrettsting. Dette er det samme møtesystemet som flere av idrettskretsene og særforbundene allerede har benyttet ved sine digitale krets- og forbundsting.

Idrettforbundets administrasjon vil sende møteinnkalling til alle påmeldte representanter (inkl. vararepresentanter). Det er satt opp en opplæringssesjon.  Det oppfordres til å delta på opplæringen, slik at det kan gjennomføres på best mulig måte.

Dato for opplæring:

mandag 23. oktober kl. 18.00-19.00