Følg ekstraordinært idrettsting her

Ekstraordinært idrettsting går av stabelen torsdag 26. oktober fra 15.00 til 21.00. Følg tinget digitalt her.

Les tingdokumenter og mer informasjon her.

Det er kun representanter som har mulighet til å logge seg på Teams-møtet og i GoPlenum. Observatører (generalsekretærer, organisasjonssjefer og andre) følger tingforhandlingene via stream.

 

Program:

Velkommen ved idrettspresident Zaineb Al-Samarai

Sak 1-8: Konstituering

Sak 9: Engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper

Sak 10: Behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilkytning til NIF, herunder status som særforbund

Sak 11: Behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget

Pause ca. kl. 18.00-18.30 (mulighet for å spise)

Sak 11: ...fortsetter

Sak 12: Behandle forslag og saker

Idrettens studieforbunds ekstraordinære ting 2023

Avslutning kl. 21.00