Generalsekretær i Norges idrettsforbund Karen Kvalevåg sier det er et uttalt mål å få flere kvinner inn i norsk idrett - spesielt på ledernivå i norsk idrett. Her snakker hun til særforbundene før tallene ble presentert for særforbundene. Foto: Geir Owe Fredheim
Generalsekretær i Norges idrettsforbund Karen Kvalevåg sier det er et uttalt mål å få flere kvinner inn i norsk idrett - spesielt på ledernivå i norsk idrett. Her snakker hun til særforbundene før tallene ble presentert for særforbundene. Foto: Geir Owe Fredheim

Tallenes tale: 74 prosent av alle styreledere er menn

Ferske tall fra idrettens eget kjønnsbarometer viser at 74 prosent av alle styreledere i idrettslag, særkretser og regioner er menn. Bare 26 prosent er kvinner.

- Vi har ikke hatt så dyptgående statistikk på kjønnsfordelingen i norsk idrett tidligere. Vi har bare sett med våre egne øyne at menn er i flertall. Dessuten vet vi at det på trenersiden er svært få kvinnelige elitetrenere, sier Kari Vanebo, seniorrådgiver organisasjonsutvikling i NIF.

Nå viser prosentfordelingen av idretten har en lang vei å gå før man får en jevn kjønnsbalanse i styrelederposisjoner.
- Denne ujevnheten må vi arbeide for å rette opp. Det er viktig at ledernivået i hele organisasjonen også gjenspeiler medlemsmassen. Paragraf 2.4 i NIFs lov sier at begge kjønn skal være representert i styrene og at sammensetningen av styret skal gjenspeile kjønnsfordelingen i medlemsmassen. Ved valg av et styre med mer enn tre personer skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Dette må alltid være utgangspunktet for sammensetningen, sier Vanebo.

Tallenes tale
I dag på Ullevaal Stadion ble tallene presentert for alle særforbundene.

  • I et av de minste særforbundene, Norges Biljardforbund, er det totalt 44 styreledere hvorav ingen er kvinner.
  • I Norges Luftsportforbund, Norges Skytterforbund og Norges Cykleforbund er andelen menn i styrene henholdsvis 97, 96 og 89 prosent.
  • I Norges Fotballforbund er 83 prosent menn, mens det er 76 prosent menn i Norges Skiforbund.
  • På den andre siden av skalaen finner vi Norges Håndballforbund, Norges Gymnastikk – og Turnforbund og Norges Rytterforbund som har flere kvinner enn menn.
  • I Norges Rytterforbund er hele 82 prosent kvinnelige styreledere.

- Det at Norges Rytterforbund har bare 18 prosent menn er igjen uheldig. Vi mener kjønnsbalanse i alle ledd er viktige, fortsetter Vanebo.  

Se presentasjonen som ble holdt under møtet

Saken fortsetter under bildet.

Tabellen viser antall styreledere  - menn (blått) og kvinner (rødt) i idrettslag/særkretser og regioner.

Hva nå?
- Idrettspolitisk dokument er tydelig og sier at vi skal ha flere kvinnelige trenere og ledere i norsk idrett. Hva skal til for å få til dette?
- Et kjønnsbarometer er et av disse tiltakene og det gir oss en fin oversikt over status på ledere i det enkelte særforbund på idrettslagsnivå/særkrets og region. Uten fakta er det vanskelig å erkjenne utfordringen, og krevende å få satt i gang tiltak som treffer. Målet med å kartlegge kjønnsbalansen er å gi særforbundene faktabaserte tall slik at de kan bruke det videre i arbeidet med å bedre kjønnsbalansen.

Nå skal idretten gjennomføre et nytt kjønnsbarometer om ett år for å se utviklingen.
- Vi må ikke glemme at norsk idrett er blant verdens flinkeste når det gjelder likestilling og kjønnsbalanse, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Når det er sagt er det mange særforbund og idrettskretser som er godt i gang med arbeidet for å få flere kvinner opp i trener- og lederposisjoner. Det gjennomføres nettverksmøter for kvinnelige trenere og ledere, egne trenerkurs og egne mentorprogram for kvinnelige ledere, forteller Vanebo, som gleder seg til veien videre.

Årlig undersøkelse
- Det som er viktig er at dette er et arbeid hvor vi må ha et kontinuerlig fokus og ikke prosjekttenkning. Vi kommer til å presentere tallene årlig slik at det er mulig å følge utviklingen. Her må både særforbund og idrettskretser sammen med idrettsforbundet fortsette å holde fokus og sammen komme frem til effektfulle tiltak, sier Vanebo avslutningsvis.

Les også:

Mange kvinner i styrer og stell – men få på toppen:
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/mange-kvinner-i-styrer-og-stell---men-fa-pa-toppen/

Hvordan få flere kvinner i trener- og lederroller i norsk idrett?
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/hvordan-fa-flere-kvinner-i-trener--og-lederroller-i-norsk-idrett/

En ung kvinnebølge har inntatt styrerommene i norsk idrett:
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/en-ung-kvinnebolge-har-inntatt-styrerommene-i-norsk-idrett/

Mentorprogram for kvinner:
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/mentorprogram-for-kvinner-i-idretten/

Et styre skal gjenspeile mangfoldet i vår organisasjon
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/--et-styre-skal-gjenspeile-mangfoldet-i-var-organisasjon/

Slik klatret Andrea til topps i Norges Skiforbund
https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/slik-klatret-andrea-25-til-topps-i-norges-skiforbund/