Foto: NTB Scanpix
Foto: NTB Scanpix

Mentorprogram for kvinner i idretten

12 kvinnelige kandidater i særforbund og idrettskrets inviteres med i NIFs mentorprogram for kvinner i ledelse.

- Dette er en unik mulighet for kvinnelige toppledere og kvinner som ønsker å bli toppledere til å bygge nettverk og hente kunnskap og erfaringer fra de som har vært eller er i tilsvarende posisjon, sier Kari Vanebo, seniorrådgiver organisasjonsutvikling i NIF.

Mentorprogrammets målgruppe er for kvinner som har lederroller i styre eller administrasjon i norsk idrett på særforbunds- eller idrettskretsnivå, eller som har plan for videre lederverv i samarbeid med sin leder.

Se invitasjonen til mentorprogram for kvinner her.

Nyttige verktøy som forenkler arbeidshverdagen som leder

Som president i Norges orienteringsforbund, tidligere generalsekretær i Orienteringsforbundet og tidligere medlem av Idrettsstyret, har Astrid Waaler Kaas fått stort utbytte av ledertreningsprogram med mentorordning.

- Etter endt mentorprogram tok jeg med meg nyttige verktøy som jeg brukte konkret i min arbeidshverdag som generalsekretær, spesielt knyttet til oppfølging av ansatte og det å jobbe sammen mot felles mål, forteller Waaler Kaas og legger til:

- Noe av det viktigste min mentor gjorde var å få meg til å konsentrere meg om det som var viktigst for resultatet. For eksempel måten å stille åpne spørsmål på, som krever at du som leder ikke selv må presentere løsninger, men utfordre den enkelte ansatte til å se hvilke løsninger som finnes.

Målsettingen med programmet er å legge til rette for en optimal samarbeidsrelasjon mellom adept (den som har mentor) og mentor. På samlingene vil begge få en felles forståelse for hva mentorering innebærer samt gode verktøy som vil bidra til økt utbytte av mentoreringen.

Fra adept til mentor

Med kun lovord om mentorordningen, har Waaler Kaas bestemt seg for å bli mentor når NIF prøver ut denne modellen for første gang.

- Jeg tror jeg som mentor kan bidra til å sortere ut det som det er viktigst å gjøre noe med og bidra til å strukturere arbeidshverdagen slik at du får tid til å tenke overordnet. Jeg kommer til å være en som utfordrer og som kan støtte når det er behov for det, sier hun og legger ikke skjul på viktigheten av at kvinner må inkluderes i nettverk for å få flere kvinnelige ledere.

- Organisasjonen må sette seg konkrete mål. Når målene er satt må det jobbes konkret for å få fram gode talenter. Der hvor vi ser gode lederemner må vi oppmuntre og gi mulighet og følge opp. Kvinner må i større grad enn menn spørres om de vil påta seg en oppgave. Det er vårt ansvar å spørre og oppmuntre, sier hun engasjert.

NIF søker 12 kvinnelige kandidater, og 12 mentorer for disse. Mentorene kan både være menn og kvinner. Les mer her om mentorprogrammet her.

Waaler Kaas kommer med en siste oppfordring:

- Til mulige deltakere vil jeg si at dette er en mulighet du som kvinne ikke kan la gå fra deg. Du kommer til å få masse igjen for programmet, både personlig og i jobbsammenheng. Dessuten er det gøy å bli kjent med nye mennesker.

Fakta om mentorprogrammet:

  • I programerklæring nr. 6 i Idrettspolitisk dokument er vi alle forpliktet til å: «Engasjere flere kvinner og unge i trener- og lederrollen».
  • Mentorprogrammet består av tre samlinger fordelt på ni måneder.
  • Som faglig ansvarlig for programmet har NIF fått med seg Jennybeth Ekeland, seniorkonsulent ved AFF ved Norges Handelshøyskole. Hun har jobbet med bl.a. mentoring siden 1999, bidratt til mentoring i Norge og internasjonalt, medlem av internasjonal ekspertgruppe i utvikling av internasjonale standarder innen mentoring.

Les mer om mentorordningen her.